Přeskočit na obsah

Tarify a smluvní přepravní podmínky IDOL

Tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL platí u smluvních dopravců ve vyjmenovaných autobusových spojích, vlacích a v prostředcích MHD ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov.  

Tarif IDOL

Úplné znění tarifu IDOL s platností od 1. 1. 2024   ke stažení 
Úplné znění tarifu IDOL s platností od 1. 7. 2024   ke stažení 

Ceník jízdného IDOL s platností od 1. 1. 2024  ke stažení

Tarifní mapa územní platnosti IDOL od 1. 1. 2024  ke stažení
Tarifní mapa územní platnosti IDOL od 1. 7. 2024  ke stažení

Obch. nabídka - IDOL/DÚK, opatření Jedlová od 19. 1. 2024   ke stažení

Smluvní přepravní podmínky

Úplné znění SPP IDOL s platností od 1. 1. 2024  ke stažení
Úplné znění SPP IDOL s platností od 1. 7. 2024  ke stažení

Přílohy Smluvních přepravních podmínek

P01 - Seznam dopravců zapojených do IDOL   ke stažení

P02 - Seznam linek a tratí na kterých platí tarif IDOL  ke stažení
           aktualizovaný seznam s platností od 1. 7. 2024   ke stažení

P03 - Seznam kontaktních míst OPUSCARD a ZC IDOL/OPUSCARD  ke stažení

P04 - Seznam tarifních zón IDOL a jejich přiřazení do nadzón a do území  ke stažení
           aktualizovaný seznam s platností od 1. 7. 2024  ke stažení 

P05 - Zakázané a povolené relace   ke stažení
           aktualizovaný seznam s platností od 1. 7. 2024  ke stažení

P06 - Matice povolených cest mezi nadzónami   ke stažení

P07 - Vzory BČK a identifikátorů platných v IDOL   ke stažení

P08 - Vzor protokolu o zablokování/reklamaci/ztrátě BČK  ke stažení

P09 - Vzory papírových jízdenek a dokladů o zaplacení  ke stažení

P10 - Vzory jízdních dokladů z mobilní aplikace Idolka  ke stažení

P11 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Liberec  ke stažení 

P12 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Jablonec nad Nisou  ke stažení

P13 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Česká Lípa  ke stažení

P14 - Překryv integrovaných doprav IDOL a PID  ke stažení

P15 - Překryv integrovaných doprav IDOL a IREDO
          platí od 1. 7. 2024    ke stažení        

P16 - Překryv integrovaných doprav IDOL a DÚK  ke stažení

Tarify platné v zónách s MHD

Tarify v uvedených zónách jsou vyhlašovány jednotlivými městy.
Integrované jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a linkách IDOL.
Neintegrované jízdní doklady platí jen na linkách příslušné MHD.

Liberec (zóna 0001) od 1. 2. 2024

Jablonec nad Nisou a DSOJ (zóna 1001  a zóny DSOJ)

Česká Lípa (zóna 2001)

Turnov (zóna 3001)