Přeskočit na obsah

Tarify a smluvní přepravní podmínky IDOL

Tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL platí u smluvních dopravců ve vyjmenovaných autobusových spojích, vlacích a v prostředcích MHD ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov.  

Tarif IDOL

Úplné znění tarifu IDOL s platností od 1. 1. 2024   ke stažení  

Ceník jízdného IDOL s platností od 1. 1. 2024  ke stažení

Tarifní mapa územní platnosti IDOL od 1. 1. 2024  ke stažení

Obch. nabídka - IDOL/DÚK, opatření Jedlová od 19. 1. 2024   ke stažení

Smluvní přepravní podmínky

Úplné znění SPP IDOL s platností od 1. 1. 2024  ke stažení

Přílohy Smluvních přepravních podmínek

P01 - Seznam dopravců zapojených do IDOL   ke stažení

P02 - Seznam linek a tratí na kterých platí tarif IDOL  ke stažení

P03 - Seznam kontaktních míst OPUSCARD a ZC IDOL/OPUSCARD  ke stažení

P04 - Seznam tarifních zón IDOL a jejich přiřazení do nadzón a do území  ke stažení

P05 - Zakázané a povolené relace   ke stažení

P06 - Matice povolených cest mezi nadzónami   ke stažení

P07 - Vzory BČK a identifikátorů platných v IDOL   ke stažení

P08 - Vzor protokolu o zablokování/reklamaci/ztrátě BČK  ke stažení

P09 - Vzory papírových jízdenek a dokladů o zaplacení  ke stažení

P10 - Vzory jízdních dokladů z mobilní aplikace Idolka  ke stažení

P11 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Liberec  ke stažení 

P12 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Jablonec nad Nisou  ke stažení

P13 - Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD Česká Lípa  ke stažení

P14 - Překryv integrovaných doprav IDOL a PID  ke stažení

P15 - Překryv integrovaných doprav IDOL a IREDO 
         Aktuálně nejsou zavedena specifická pravidla pro překryv.
         Platí pokyny uvedené v poznámkách jednotlivých jízdních řádů.

P16 - Překryv integrovaných doprav IDOL a DÚK  ke stažení

Tarify platné v zónách s MHD

Tarify v uvedených zónách jsou vyhlašovány jednotlivými městy.
Integrované jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a linkách IDOL.
Neintegrované jízdní doklady platí jen na linkách příslušné MHD.

Liberec (zóna 0001) od 1. 2. 2024

Jablonec nad Nisou a DSOJ (zóna 1001  a zóny DSOJ)

Česká Lípa (zóna 2001)

Turnov (zóna 3001)