Přeskočit na obsah

Překryv IDOL a IREDO

Uvedený popis platí od 1. 7. 2024

B_Č-Troskovice_linka 391-zastávka_léto-2019-detail
Překryvná oblast IDOL a IREDO tvoří přechod mezi Libereckým krajem a Královéhradeckým krajem.

Jsou v ní zahrnuty vybrané autobusové a železniční linky v celé trase nebo jen ve vybraném úseku, kde souběžně platí Tarif IDOL i Tarif IREDO. Pro cesty v překryvu platí specifická pravidla, která se mohou mírně odlišovat od pravidel na území Libereckého kraje.

 • Integrované tarify na linkách s překryvem jsou nastaveny tak, aby alespoň jeden (IDOL nebo IREDO) platil v celé trase linky. 
 • Tarif se při prodeji automaticky preferuje podle území kraje, kde cestující nastupuje, ale ten má při mezikrajské cestě možnost volby požadovat prodej jízdenky druhého tarifu. 
 • Pro vnitrokrajskou cestu je možný prodej jen tarifu, který je v daném kraji domovský (vyjma specifických situací). Za vnitrokrajskou cestu se považuje, pokud je výchozí a cílová zóna v daném kraji a nezohledňuje se, že linka projíždí přes jiný kraj.
 • Lomený tarif IDOL/IREDO se u jednotlivého jízdného neprovádí. Na linkách, které jedou za hranice překryvu a nelze na nich zakoupit jízdenku dle jednoho tarifu, lze pro takovouto cestu zakoupit nepřestupní relační jízdenku dle relačního ceníku IREDO-IDOL
 • Při nákupu mezikrajské jízdenky IDOL platí, bez ohledu na místo nástupu, všechny nabídky jízdného IDOL včetně rozsahu benefitů bezhotovostní platby (také mobilní aplikace Idolka).
 • Je možná kombinaci odbavení předplatného vícedenního kupónu a návazné jednotlivé jízdenky.
 • Prodej jednotlivé jízdenky je možný do libovolné zóny daného integrovaného systému, tedy i mimo linku, kde je proveden nástup. 
 • S platným jízdní dokladem IDOL nebo IREDO (jednotlivé jízdenky, časové kupóny) s mezikrajskou platností (včetně celosíťových) lze  přestoupit na návaznou linku i na území sousedního kraje. Podmínkou je, že daná linka musí být v překryvu.

Podrobnější popis včetně variant možnosti nákupu a uznávání jízdních dokladů najde v příloze č. 15 SPP IDOL zde 

Jak poznám, že linka je v překryvu tarifů IDOL a IREDO.

 • Seznam linek a rozsah úsekové platnosti tarifu IDOL je v aktuálně platné příloze číslo 2 SPP IDOL zde 
 • V jízdním řádu autobusových linek je u každé zastávky zobrazena tarifní zóna nebo zóny, ke kterým zastávka patří. IDOL je čtyřmístné číslo, IREDO trojmístné. V záhlaví jízdného řádu jsou také z pravidla zobrazena loga obou tarifních systémů.
 • Příslušnost k zónám je zobrazena i u traťových železničních jízdních řádů, kde však s ohledem na pomalejší aktualizaci nemusí být tato skutečnost zobrazena. 
 • Lze použít vyhledávač IDOS s nastavením filtru pro příslušný integrovaný systém.

Jak mohu platit jízdné.

 • Ceny jízdného IDOL odpovídají aktuálně platnému ceníku. Jízdenky IDOL jsou integrované a přestupní. Formy platby jsou shodné u všech dopravců zapojených do IDOL.
 • Možnost platby v hotovosti.
 • Platba elektronickou peněženkou z karty Opuscard, Opuscard+ nebo karty IREDO. Elektronickou peněženku z těchto karet lze použít i pro nákup jednotlivé jízdenky druhého tarifního systému.
 • Možnost bezhotovostní platby platební (bankovní) kartou.
 • Samoobslužným nákupem v mobilní aplikaci Idolka a následnou validací při nástupu do vozidla (aplikace nabízí jen jízdní doklady IDOL). 
 • Vícedenní časové kupóny prostřednictvím e-shop IDOL, mobilní aplikace Idolka nebo na přepážkách kontaktních míst IDOL.