Přeskočit na obsah

Spoj na zavolání (RadioBus)

Systém poptávkové dopravy umožňuje operativně přizpůsobit nabídku veřejné dopravy aktuální poptávce cestujících. Tím dochází k vyšší efektivitě veřejné dopravy a k úspoře finančních prostředků.

Jak to funguje?

Do jízdních řádů jsou zapracované spoje, které do některých zastávek (úseků) zajíždí pouze v případě, je-li o takovou přepravu zájem.

Zájem cestující projeví buď:

1) osobně při nástupu do vozidla oznámením požadované cílové zastávky řidiči.

2) telefonicky na číslo 704 702 000 (Centrální dispečink) nejpozději 30 minut před pravidelným odjezdem spoje ze zastávky.

V některých výjimečných případech je doba prodloužena – konkrétně jsou informace uvedeny v jízdním řádu dané linky.

Objednat spoj je možné i 7 dní dopředu, a to na vícero spojů najednou. Pokud ale cestující z několika objednaných spojů jeden nevyužije a toto včas neoznámí, stornuje se objednávka i na ostatní objednané spoje.

Poptávková zastávka (RadioStop)

Systém je zaveden v relacích, kde jsou provozovány pravidelné spoje, ale kde vybrané zastávky leží stranou hlavní trasy, přičemž výstup a nástup v takových zastávkách je nepravidelný.

Pro cestující to znamená, že:

1) v případě zamýšleného výstupu v takovéto zastávce cestující oznámí záměr již během nástupu řidiči.

2) v případě zájmu nastoupit na takové zastávce si cestující zajížďku spoje objedná telefonicky. Takováto zastávka je v jízdním řádu označena symbolem telefonu.

RadioBus – poptávkový spoj

Systém poptávkového autobusu je zaveden v místech, kde je Liberecký kraj povinen zajistit dopravní obslužnost, ale kde není pravidelná poptávka.

RADIOBUS V CELÉ TRASE:

Autobus je přistaven na zastávce s nejčetnějšími nástupy, tedy v místě, kde je pravděpodobnost využití nejvyšší:

1) cestující, který nastoupí v zastávce, kde je přistaven autobus, oznámí řidiči, kam potřebuje v rámci spoje odvézt.

2) cestující, který chce nastoupit v jiné zastávce, si objedná spoj telefonicky.
Takováto zastávka je v jízdním řádu označena symbolem telefonu.

RADIOBUS V ČÁSTI TRASY:

Autobus pojede svou obvyklou trasu dle jízdního řádu, ale koncový úsek spoje bude veden pouze dle potřeby cestujících – v takovém případě platí:

1) cestující, který nastoupí do vozidla v „pevné části“ trasy spoje, oznámí řidiči, kde bude vystupovat.

2) cestující, který chce nastoupit v poptávkovém úseku, si objedná spoj telefonicky. Takováto zastávka je v jízdním řádu označena symbolem telefonu.

Shrnutí

Poptávková zastávka je v jízdním řádu označena symbolem telefonu.

Spoj je možno objednat na telefonním čísle 704 702 000.

Detailně zpracováno: zde

Radiobus 2

Denně od 4:00 do 24:00

 

       

 

Potřebujete nasměrovat?
Ozvěte se, poradíme.

Phone

Denně od 7:00 do 15:30

Mail
Odpovíme do 2 dní