Přeskočit na obsah

překryv IDOL a PID

Mezikrajské linky

Hlavní město Praha – Středočeský kraj – Liberecký kraj

Nově je na mezikrajských linkách zavedené překryvové území, tzn., že Tarif Pražské integrované dopravy (PID) nekončí na hranicích Středočeského kraje, ale jeho platnost pokračuje až na území Libereckého kraje, např. do Turnova, či Paceřic. Naopak Tarif Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) je platný i na území Středočeského kraje do Mladé Boleslavi.

Tarif IDOL

je zónově relační tarif. Nosiče jízdních dokladů: papírová nepřestupní jízdenka platná pouze na daném spoji, mobilní jízdenka uložená v aplikaci Idolka (více na www.idolka.cz), elektronická jízdenka přestupní v podobě zápisu na Opuscard (www.opuscard.cz) – jednotlivá i časová. Veškeré informace o tarifu najdete na www.iidol.cz.Platební nástroje u řidiče: hotovost, bezkontaktní platební karta, elektronická peněženka na Opuscard (pouze pro jízdní doklady IDOL.

Tarif PID

je časově pásmový tarif. Nosiče jízdních dokladů: papírová přestupní jízdenka, mobilní jízdenka uložená v aplikaci PID Lítačka, časové kupony vázané na identifikátory registrované v MOS (více na www.pidlitacka.cz). Veškeré informace o tarifu najdete na www.pid.cz.

Překryv

Překryv je území ve Středočeském a Libereckém kraji, na kterém platí Tarif PID i Tarif IDOL. Pro cesty v překryvu platí specifická pravidla.

Kde jsou překryvy

  • Zastávky v překryvové oblasti na území Libereckého kraje (kam až lze dojet na Tarif PID) – Svijany, Turnov, Paceřice, Příšovice, Přepeře, Modřišice
  • Zastávky v překryvové oblasti na území Středočeského kraje (kam až lze dojet na Tarif IDOL) – Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Březina, Loukov

Smluvní přepravní podmínky (SPP)

SPP PID platí na území Středočeského kraje, a to až do zastávky stanovené v SPP.

SPP IDOL platí na území Libereckého kraje, a to až do zastávky stanovené v SPP.

Bezplatná přeprava v Tarifu PID (70+, ZTP a ZTP/P) je poskytována pouze na území Prahy a Středočeského kraje dle územní platnosti SPP PID.

Pravidla pro cestování na překryvovém území

Cestování pouze po SčK a HMP jen na Tarif PID – tarifní pásma P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, překryv (tarifní pásma 7, 8, 9). Při cestách po územní SčK a HMP (kde je platnost výše uvedených pásem) je možné využívat pouze Tarif PID, jednotlivé i časové jízdné.Zavazadlo/pes – pro přepravu zavazadla/psa platí podmínky uvedené v Tarifu a SPP PID.

Cestování pouze po Libereckém kraji jen na Tarif IDOL – tarifní pásma PID na území Libereckého kraje 10, 11, 12. Při cestách pouze po území Libereckého kraje je možné využít jen Tarif IDOL, není možné využívat Tarif PID.Zavazadlo/pes – pro přepravu zavazadla/psa platí podmínky uvedené v Tarifu a SPP IDOL

Cestování přes hranice krajů v rámci překryvu Tarifů možnost volby Tarifu PID nebo IDOL

Při cestě v překryvovém území, kdy jízda bude vedena přes hranice kraje (hraniční zastávku) je možné si tarif zvolit. Jedná se tedy o cestu ze Středočeského kraje do Libereckého kraje a naopak. Cestující si tedy může vybrat Tarif PID nebo Tarif IDOL. Může využít jednotlivé i časové jízdné v rámci své časové a pásmové/zónově relační platnosti.Zavazadlo/pes – Pokud využije cestující Tarif PID, platí pro přepravu zavazadla SPP a Tarif PID. Pokud využije cestující Tarif IDOL, platí pro přepravu zavazadla/psa Tarif a SPP IDOL.

Při cestách nad rámec překryvu bude vydán lomený jízdní doklad, v případě, kdy nebude celá cesta ve vybraném tarifu

Celá cesta bude možná uskutečnit v Tarifu PID – pak bude cestujícímu vydán jízdní doklad PID. Zavazadlo/pes bude vydáno ve stejném tarifu.

Celá cesta bude možná uskutečnit na Tarif IDOL – cestujícímu bude vydán jízdní doklad IDOL. Zavazadlo/pes bude vydáno ve stejném tarifu.

V případě, že nebude možné uskutečnit cestu pouze v jednom tarifu, bude cestujícímu vydán lomený jízdní doklad. Cestující obdrží dva jízdní doklady pro každý tarif zvlášť. Cestující bude odbaven již při nástupu pro celou délku cesty.Cestující má možnost nákupu jízdního dokladu pro celou svou zamýšlenou cestu, a nejen pro cestu na dané lince. Cestující si zakoupí počet pásem PID, které pro svou cestu potřebuje dle pásmové a časové platnosti/ cestující nahlásí zónu IDOL, do které cestuje. Zavazadlo/pes bude vydán lomený jízdní doklad. Středočeský kraj → Liberecký kraj – cestující obdrží jízdní doklad za zavazadlo/psa dle Tarifu PID, k tomu mu bude vydán evidenční jízdní doklad za 0,-Kč, který má platnost pro jízdu na daném spoji. Po přestupu se cestující řídí Tarifem IDOL. V případě, že má cestující nárok na bezplatnou přepravu zavazadla/psa v Tarifu PID, bude mu vydán jízdní doklad IDOL pro cestu po Libereckém kraji.Liberecký kraj → Středočeský kraj – cestující obdrží jízdní doklad za zavazadlo/psa dle Tarifu IDOL, k tomu mu bude vydán evidenční jízdní doklad za 0,-Kč, který má platnost pro cestu na daném spoji. V případě přestupu ve Středočeském kraji se cestující řídí Tarifem PID.

Na spoje není možné provést rezervaci sedadla.