Přeskočit na obsah

Společnost ČSAD Liberec je na zajištění dopravy na Českolipsku připravena.

29. 9. 2021

P1640604

V oblasti Českolipsko bude od neděle 12. prosince zajišťovat linkovou dopravu krajský dopravce, společnost ČSAD Liberec. V oblasti se také upravují jízdní řády.

Cestující změnu zaznamenají především z hlediska obnovy vozového parku. „Věříme, že cestující ocení především modernizaci vozového parku a bezbariérové spoje, ale také nové možnosti spojení v rámci optimalizace dopravy v oblasti,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. V oblasti bude nasazeno 24 zcela nových vozidel již od 12. prosince, další dvě pak dorazí do konce roku. „Pro zajištění dopravy jsme pořídili 18 nových 12m nízkopodlažních vozidel Iveco Crossway a 8 nových 15m vozidel od stejného výrobce. Autobusy jsou ve stejné konfiguraci a designu, které již znají naši cestující v oblasti Liberecko,“ upřesňuje Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec. Další část vozového parku pak bude tzv. „zánovní“ s tím, že v průběhu příštích let bude probíhat průběžná obnovu vozového parku. Dojde také k významnému navýšení garantovaných oběhů s bezbariérově přístupnými vozidly a to ze 13 oběhů na 43. V pracovní dny to znamená nárůst počtu bezbariérově přístupných spojů ze 197 na 628 (ze 791 spojů celkem). „Na zajištění dopravy jsme v tuto chvíli připraveni a za enormní úsilí bych chtěl tímto poděkovat všem zaměstnancům ČSAD Liberec, odboru dopravní obslužnosti a Koordinátora dopravy, kteří se na změnách podílejí,“ doplnil Bobek. Rizikem jako ve všech oblastech života se však stává epidemiologická situace spojená s pandemií koronaviru. Prakticky všichni dopravci (nejen) v Libereckém kraji se dostávají na hranici možností, jak zajistit všechny spoje.

Současně v oblasti proběhne rozsáhlá úprava jízdních řádů. Na několika linkách dochází k úpravě trasy, a to například mezi Novým Borem a Českou Lípou, kde dojde k lepšímu propojení Bukovan a Písečné s oběma městy. Trasování linek se mění také mezi Českou Lípou a Kravaři, kde trasy různých linek sjednocují a provoz bude pravidelnější, než tomu bylo dosud. V dopoledních hodinách bude nově propojena obec Slunečná s Českou Lípou přímými spoji. Zavedena bude také nová minibusová linka, která zajistí spojení Krompachu a Polevska s Novým Borem. Ale i na linkách, kde zůstávají trasy stejné, dochází k časovým úpravám. „V rámci změn jízdních řádů jsme se koncepčně zaměřili na dopravu zejména do zaměstnání v průmyslových oblastech Českolipska, ale také na optimalizaci kapacity vozového parku,“ vysvětluje Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. Ve spolupráci KORID LK a dopravce tak budou ve větší míře využívána velkokapacitní 15m vozidla na páteřních linkách, a naopak minibusy na linkách, je přepravní poptávka nižší. „Protože změn v oblasti bude více, připravujeme na období od 12. prosince četnější kontroly v terénu v rámci mystery shoppingu a současně budeme mít několik pracovníků k dispozici cestujícím, aby jim poradili nebo předali informace o novinkách,“ doplnil Pospíšil.

Kompletní informace včetně finálních jízdních řádů naleznou cestující na webu Integrované dopravy Libereckého kraje www.iidol.cz. Dotazy nebo náměty k jízdním řádům mohou cestující zaslat na info@korid.cz nebo je vznést prostřednictvím Zákaznického centra (tel. 488 588 788). S návaznostmi mezi spoji pak cestujícím pomáhá Centrální dispečink (704 702 000).

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419