Přeskočit na obsah

Liberec na mapě evropské železnice!

15. 5. 2024

Evropský parlament ve středu 24. dubna 2024 schválil revizi sítě hlavních evropských železnic TEN-T a rozšířil ji i o spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – Frýdlant v Čechách – Zgorzelec – Görlitz. Dlouholetá snaha Libereckého kraje o zlepšení železnice mezi Libercem a Prahou si tak připsala důležitý dílčí úspěch.

„Trať do Liberce se prakticky dostává na podobnou úroveň důležitosti jako ostatní koridory v republice. Hlavní české koridory postupně procházejí modernizacemi a díky úsporám času i zkvalitnění služeb se na nich až násobně zvýšil počet cestujících. Pro všechny zodpovědné na dráze se jedná o jasný signál, že se zlepšením železničního spojení pátého největšího města v Čechách již nemusí otálet a mohou naplno rozeběhnout standardní projektovou přípravu, nikoli jen planě opakovat obecné studie, jak tomu bylo dosud,“ uvedl k zásadnímu rozhodnutí hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Ze zařazení tratě do mapy evropských koridorů prakticky plynou požadavky na elektrizaci, vyšší kapacitu a zabezpečení. Je též závazně nastaven nejpozdější termín zprovoznění a možnost čerpání finančních prostředků na stavbu z evropských fondů. To vše nám doposud v Liberci chybělo a reálné kroky ke zlepšení zdejší železnice oddalovalo.“

Chybějící rychlou železnici z Liberce do Prahy pociťují jako zásadní problém obyvatelé i regionální politici napříč všemi stranami. Na podporu záměru, o kterém rozhoduje stát, činí Liberecký kraj aktivně i další praktické kroky. „Trať z Liberce do Prahy chceme modernizovat co nejdříve, proto jsme spustili přípravu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, v níž bude nový koridor modernizované železnice územně ukotven. Dojednávané prodloužení vlaků mezi Libercem a Černousy prozatím do polské příhraniční stanice Zawidów je také součástí plánu, jak budoucí rychle spojení z Prahy do Liberce podpořit včetně jeho přeshraničního prodloužení do významného přestupního uzlu v Görlitz,“ dodal k dalším aktivitám Libereckého kraje statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Zlepšení železničního spojení přes Zawidów plánuje Liberecký kraj v úzké spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím. Navazuje tím také na aktuálně rozebíhající se polský projekt obnovy osobních vlaků mezi městy Zgorzelec a Bogatynia, neboť většina trati k příhraniční stanici Zawidów je současně i spojením směr Bogatynia. „Moderní železniční síť je základem hospodářského i sociálního rozvoje regionů. Proto v Dolním Slezsku samospráva vojvodství zahájila v měřítku Polska největší a průkopnický projekt obnovy nefunkčních železničních tratí jako součást boje proti dopravnímu vyloučení. Prozatím jsme od roku 2019 obnovili přístup k železnici pro 200 tisíc Dolnoslezanů a pokračujeme dále. Usilujeme i o zlepšení důležitých přeshraničních a mezinárodních spojení, aby byli obyvatelé Dolního Slezska i Libereckého kraje ještě v užším vzájemném kontaktu a měli rozšířené příležitosti práce i vzdělávání na obou stranách hranice,“ doplnil k postupu Cezary Przybylski, maršálek Dolnoslezského vojvodství.

V současnosti jsou obyvatelé Libereckého kraje při cestách do Prahy odkázáni na autobusy, neboť železniční spojení Liberce s 87 kilometrů vzdálenou Prahou v minulém století doslova zamrzlo na cestovní rychlosti okolo 35 km/h s tím, že cestující ještě musí po cestě mezi vlaky přestoupit. „Při dojíždění z Liberecka do Prahy si musíte místenku na autobus rezervovat nejméně v týdenním předstihu, v den jízdy je beznadějně vyprodáno. V okrajových částech dne máte problém přiměřeně rychlé spojení vůbec nalézt. Pokud byste potřebovali po cestě pracovat, budete v autobuse omezovat svým počítačem spolucestujícího na sousedním sedadle. Pokud se na sousedních sedadlech sejdou současně velcí cestující, rozhodně nejsou po hodinové cestě autobusem svěží,“ dodal pohled cestujícího Pavel Blažek ze společnosti KORID LK, která v Libereckém kraji veřejnou dopravu koordinuje.

Situace dopravního spojení Libereckého kraje se dnes zásadně odlišuje od ostatních částí České republiky, kam již stát zmodernizoval železniční tratě a v pravidelných intervalech tam financuje přímé expresní a rychlíkové spoje a nasazuje komfortnější vozy s doplňkovými službami na palubě.

Společná tisková zpráva Libereckého kraje a společnost KORID LK