Přeskočit na obsah

Jízdní řády od 11. prosince?

8. 12. 2023

Od neděle 11. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny a Liberecký kraj
připravil ve veřejné dopravě mnoho novinek. Co tyto změny přinesou cestujícím?
Nejvýznamnější změnou v železniční dopravě je změna dopravce na lince L2 mezi Libercem
a Děčínem. Provoz převezme dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o., který už od loňského roku provozuje
vlaky i na lince L4 z Rumburku přes Českou Lípu do Mladé Boleslavi. „Jedná se o dokončení procesu
smluvního zajištění dopravy v rámci tzv. Českolipské železnice. Na všech vlacích této linky L2 bude
garantováno nasazení bezbariérových vozidel. Od změny si tak slibujeme vyšší komfort cestování,“ říká
Jan Sviták, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. Na linky L2 a L4 budou postupně
nasazována vozidla po modernizaci, která by měla být zcela dokončena ve 3. čtvrtletí 2023. K několika
změnám dochází také v jízdním řádu linky L2. Namísto vlaku v 5:11 z České Lípy do Děčína v pracovní
dny pojede z České Lípy nový spoj odpoledne v 15:56. K časovým posunům dochází také u několika
večerních spojů linky L2. Důležitou informací pro cestující je, že všechna prodejní místa jízdenek ve
stanicích budou zachována, změní se pouze jejich provozovatel. Na léto pak Liberecký kraj připravuje
novinku v podobě přímých vlaků linky U11 z Litoměřicka k Máchovu jezeru.
V rámci linkové dopravy je pak největší změnou podpoření přímého spojení Jilemnicka s Prahou.
V návaznosti na podporu dálkových linek mezi Libereckým, Středočeským krajem a Prahou dojde od
prosince k úpravě také v relaci Špindlerův Mlýn – Jilemnice – Jičín – Praha. Liberecký kraj ve spolupráci
s krajem Královéhradeckým podpoří provoz linky v rozsahu 8 párů spojů v pracovní dny a 6 párů spojů
o víkendu. „Jsme rádi, že ve spolupráci s Královéhradeckým krajem můžeme dokončit projekt spojení
s Prahou. Spojení vnímáme jako důležité nejen pro obyvatele Libereckého kraje, ale i pro rozvoj
cestovního ruchu,“ konstatuje Sviták. Linka bude organizována v časových polohách odvíjejících se od
dopravy do/z uzlu Vrchlabí a Jičín. „V Jilemnici na ni bude navazovat linka 947, resp. v létě 991 ve směru
Horní Mísečky (v létě Zlaté návrší). V příštím roce pak budou připraveny návrhy na rozšíření návazností
i v dalších směrech,“ doplňuje Otto Pospíšil, jednatel KORID LK.
Z dalších změn pak lze uvést například posílení dopravy na Horní Mísečky v zimním období, kdy ve
spolupráci s obcí Vítkovice dojde k integraci skibusu, resp. jeho zahrnutí do stávající linky IDOL 947.
Ke změně dochází také na lince 115 mezi Jabloncem nad Nisou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou.
Původně městskou linku převezme do objednávky Liberecký kraj. Jedná se o logické vyústění toho,
že linka je svým charakterem spíše příměstská a již v současnosti na její provoz Liberecký kraj přispívá
v plném rozsahu. Jízdní řád linky, ani tarif se však nemění. Mírně se změní způsob odbavení, který bude
totožný jako u ostatních příměstských linek, a vozidla, která budou nabízet vyšší počet míst k sezení.
Všechny spoje budou i nadále zajištěny bezbariérovými autobusy.
Na základě připomínek obcí a cestujících bylo zapracováno větší množství „malých změn“ prakticky
v celém území Libereckého kraje, nejvíce pak v oblasti Českolipska. Úzká spolupráce mezi
Koordinátorem a obcemi vyústila mj. také v zavedení nových spojů v tzv. režimu „nadstandard“.
„Například ve spolupráci s Městem Jablonné v Podještědí dojde k zavedení dvou nových párů do
KORID LK, spol. s r.o., Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 • tel.: +420 488 588 788
e-mail: info@korid.cz • IČ: 272 67 351 • DIČ: CZ27267351 • Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-5526710237/0100
Společnost je vedená v OR u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 21625 • www.korid.cz
Heřmanic, ve spolupráci s obcí Kytlice (v Ústeckém kraji) se pak rozšíří spojení do a z Nového Boru,“
poukazuje Pospíšil.
Mnoho dalších obcí a měst v kraji úzce spolupracuje s Libereckým krajem. Například v Turnově, Novém
Boru, Semilech, Frýdlantu, Tanvaldu či Harrachově je tímto způsobem zajištěna městská doprava.
Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. I v letošním roce bude
vydán jízdní řád pro celou oblast kraje. Prodejní cena je 30,- Kč a k zakoupení jsou v Zákaznickém centru
IDOL, v informačních centrech dopravců a vybraných měst či u některých prodejců knih.
Závěrem informujeme, že připomínky k jízdním řádům je i nadále možné zasílat na info@korid.cz
nebo prostřednictvím webového formuláře na webu www.iidol.cz. V roce 2023 jsou vyhlášeny tyto
celostátní termíny změn jízdních řádů: 5. března, 11. června, 3. září a 10. prosince.
Pokud budou cestující potřebovat poradit, mohou se obrátit na Zákaznické centrum IDOL na tel.
488 588 788, nebo na Centrální dispečink IDOL na tel. 704 702 000.

TZ v v příloze zde.

Příloha k tiskové zprávě zde.