velikost textu: A A A

Výluka

Obnovení uzavírky silnice Liberec - Výpřež a vyvolaná výluková opatření

30/03/21

Vážení cestující,

z důvodu pokračování rekonstrukce silnice III/ 2784 mezi Libercem,Horním Hanychovem a sedlem Na Výpřeži dojde k opětovné úplné uzavírce od úterý 6.dubna 2021 do středy 30.června 2021 (předpokládaný termín). Na autobusových linkách IDOL  č.80 Liberec - Světlá p.J.,Hodky - Český Dub; č.86 Liberec - Křižany-Žibřidice a č.270 Liberec - Osečná - Stráž pod Ralskem proto vejdou v platnost výlukové jízdní řády s níže popsanými opatřeními.
 
Z technologických důvodů v souvislosti s touto uzavírkou dochází ke změnám menšího rozsahu také na linkách č.81 Liberec - Hodkovice n.Mohelkou - Český Dub, č.260  Česká Lípa - Mimoň - Stráž p.Ralskem - Hamr na Jezeře,Břevniště a č.276 Český Dub - Osečná - Křižany-Žibřidice - Zdislava - Stráž pod Ralskem .
 
Popis opatření pro jednotlivé linky:
 
1)  Linka č.80 Liberec – Světlá p.J.,Hodky – Český Dub bude vedena z Liberce po objízdné trase přes Hodkovice (bez zastavení) do Českého Dubu, odtud s obsluhou zastávek v opačném pořadí s variantními trasami přes Jiříčkov a Světlou nebo přes Modlibohov (vybrané spoje navíc přes Sobákov) a Rozstání na Hodky a dále přes Hoření Paseky na křižovatku Semerink a zpět.
Část spojů bude zkrácena pouze do trasy Český Dub – Hodky, většina zkrácených spojů v Českém Dubu navazuje buď na linku 81 (Český Dub – Hodkovice – Liberec) anebo na linku 270 (Stráž p.Ralskem – Osečná – Liberec).
 
Jako přímé do Liberce budou vedeny následující spoje:
 • č. 3, 9, 11, 21, 201 a 203 v pracovní dny (odjezdy ze zastávky Světlá p.Ještědem,Semerink v 6:06, 8:13, 10:13 a 19:43; ze zastávky Světlá p.J.,Dolení Paseky v 5:33; ze zastávky Světlá p.Ještědem,Hodky v 15:13) a č.103 (odjezd v neděli v 7:57 ze zastávky Světlá p.Ještědem,Semerink).
 • Spoje č. 5, 13, 25 a 27 v pracovní dny (odjezdy ze zastávky Světlá p.J.,Semerink v 6:46, 12:23, 16:13 a 17:13) a spoje č.107 a 109 v sobotu a v neděli (odjezdy ze zastávky Světlá p.J.,Semerink v 13:13 a v 17:13) pokračují z Českého Dubu jako linka 81 do Liberce. Na těchto spojích bude umožněno přímé odbavení cestujících ze Světlé p.Ještědem do Liberce.

Jako přímé z Liberce do Světlé p.Ještědem budou vedeny následující spoje:

 • č. 14, 16, 18, 24, 28, 202 a 204 v pracovní dny (odjezdy z Liberce, aut.nádr. v pracovní dny v 7:30, 9:30; 11:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30) a spoj č. 102 v sobotu (odjezd z Liberce v 7:15).

Zastávky Liberec, Františkov, sídl. až Liberec, Horní Hanychov, Výpřež nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Františkov,sídl.; Husitská; Kubelíkova a Banskobystrická mohou použít vybrané spoje linky 270 nebo linku č. 22 MHD Liberec. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 (resp. v úseku Viadukt  - Horní Hanychov toho času náhradní autobusovou dopravu linkou X-3) MHD Liberec.

 
 2)  Linka č.86 Liberec – Křižany-Žibřidice (-Zdislava) bude vedena z Liberce po objízdné trase po silnici I/35, resp. I/13 až do Rynoltic, poté po silnici III/ 27244 přes Janovice bez zastavení až do zastávky Křižany,Žibřidice, křiž. (zajíždí jen na objednání) a dále po své trase s obsluhou zastávek v opačném pořadí až do zastávky Křižany,horní ves a zpět.
 • Odpolední spoj č.8 s odjezdem v 13:20 ze zastávky Křižany,horní ves bude na objednávku zajíždět až do Zdislavy k železniční zastávce a dále zpět přes Žibřidice do Liberce.
 • Zastávky Liberec,Františkov,sídl. až Světlá p.J.,Semerink nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Františkov,sídl.; Husitská; Kubelíkova a Banskobystrická mohou použít autobusovou linku č.22 MHD Liberec. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 (resp. v úseku Viadukt  - Horní Hanychov toho času náhradní autobusovou dopravu linkou X-3) MHD Liberec.
 
3)  Linka č.270 Liberec – Osečná – Stráž p. Ralskem bude vedena z Liberce po objízdné trase přes Hodkovice (bez zastavení) a Český Dub (zastávka pro umožnění přestupu na linku 80), odtud na Dolení Paseky a dále po své pravidelné trase až do Stráže p.Ralskem a zpět.
 
 • Vybrané spoje pojedou v Liberci přes zastávky Františkov,sídl., Husitská, Kubelíkova Banskobystrická za účelem zajištění spojení na směny v místních průmyslových podnicích a zpět. Jedná se o spoje č.1, 5, 13 a 25 s odjezdem v pracovní dny v 4:15; 6:20; 14:20 a 22:40 z Liberce,aut.nádr. a spoje č.  2; 4; 12; 24 a 32 s odjezdem v pracovní dny v 4:18; 5:18; 12:25 a 20:20 ze Stráže p.Ralskem, resp. v 6:22 ze zastávky Osečná,Lázně Kundratice,křiž. ve dnech školního vyučování. V ostatních případech mohou cestující z těchto zastávek použít autobusovou linku č.22 MHD Liberec.
 • Vybrané spoje v pracovní dny večer a vybrané spoje v sobotu, neděli a svátky budu zajíždět také do zastávek Světlá p.J.,Rozstání,zdrav.středisko a Světlá p.Ještědem,Hodky. Jedná se o spoje č.23 a 25 s odjezdem v pracovní dny 20:30 a 22:40 z Liberce,aut.nádr.; spoje č.105, 109, 113 a 115 s odjezdem v sobotu a v neděli v 10:30, 14:30, 18:30 a 20:30 z Liberce, spoje č. 24 a 32 s odjezdem v pracovní dny v 20:20 ze Stráže p.Ralskem, resp. v 6:22 ze zastávky Osečná,Lázně Kundratice,křiž. ve dnech školního vyučování a spoje č. 110, 114, 116 a 216 s odjezdem v sobotu a v neděli v 14:20, 18:20 a 20:20 ze Stráže p.Ralskem.
 • Zastávky Liberec,České Mládeže až Světlá p.J., Hoření Paseky nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 (resp. v úseku Viadukt  - Horní Hanychov toho času náhradní autobusovou dopravu linkou X-3) MHD Liberec.
 • Po dobu uzavírky silnice přes Výpřež nebudou na lince 270 provozovány spoje s možností přepravy jízdních kol !
 • Zastávka v Českém Dubu na lince 270 bude sloužit primárně pro přestupy z/ do směru Světlá p.Ještědem. Cestující jedoucí z Liberce,aut.nádraží do Českého Dubu a opačně žádáme, aby zejm. v období ranní a odpolední přepravní špičky využívali přednostně linky 80 a 81 a nepřetěžovali tak kapacitu spojů určených primárně pro cestující z/ do Janova Dolu, Osečné, Hamru a Stráže pod Ralskem.
 
 • odpolední spoj č.59 z Hodkovic n.Moh.do Českého Dubu odjede z technologických důvodů o 5 minut dříve, tj. v 13:00 z Hodkovic n.Moh.,aut.nádr.
 • spoje č.2, 4, 8, 16, 42 a 44 (odjezdy z Hodkovic n.Mohelkou směr Liberec v pracovní dny v 4:55, 5:50, 7:00, 7:10, 13:10 a 22:10) současně z důvodu uzavírky sjezdu v Liberci-Doubí kvůli rekonstrukci mostu přes křižovatku Hodkovická/ Minkovická a převedení dopravy do opačného směru nebudou zajíždět do zastávky Liberec,Doubí,pošta. 
 
 
 • spoj č. 5 z Křižan,žel.st. do Zdislavy bude zrušen a nahrazen prodlouženým spojem č.4 linky 86 (v úseku Křižany,horní ves - Žibřidice) a spojem č.8 linky 276 (v úseku Žibřidice - Zdislava).
 • spoje č.9 a 59 (odjezd v 13:26 ze Žibřidic do Křižan) budou zrušeny a nahrazeny spojem č.12.
 • spoj č.13 z Osečné (odjezd v 8:08 ve dnech škol.vyučování), resp. č.53 z Českého Dubu (odjezd v 8:30 o prázdninách) pojede do zastávky Křižany,horní ves.
 • spoj č.102 ze Stráže p.Ralskem (odjezd v sobotu v 5:32) bude prodloužen do zastávky Křižany,horní ves (v úseku Křižany,pošta - horní ves jede jen na objednání).

6)   Na lince č.260  Česká Lípa - Mimoň - Stráž p.Ralskem - Hamr na Jezeře,Břevniště pojede první ranní spoj č.1 z Mimoně do Stráže p.Ralskem o 5 minut dříve (tj. odjede již ve 4:00 z Mimoně) z důvodu zajíštění návaznosti na uspíšený spoj č.2 linky 270 do Liberce.

 
Upozorňujeme, že na všech linkách z důvodu uzavření škol zůstávají nadále mimo provoz tzv. školní spoje (v jízdním řádu označeny negativním číslem 40 nad časovými údaji) ! K obnovení jejich provozu dojde návazně na obnovení školní docházky ode dne vyhlášení.
 
Výlukové jízdní řády ke stažení:
 
 
Omlouváme se za komplikace při Vašich cestách a děkujeme za pochopení
 

vytisknout

 zpět