Přeskočit na obsah

Zajištění náhradní autobusové dopravy v Libereckém kraji

14. 3. 2023

Železniční dopravu na území Libereckého kraje může ovlivnit, nebo zastavit hned několik mimořádných událostí. Mezi takové události například patří technická závada, klimatické podmínky, nebo střet s překážkou na trati.

Koordinátor dopravy se společně s dopravci snaží minimalizoval dopad takovýchto mimořádností na cestující veřejnost. To bylo i důvodem k jednání mezi zástupcem společností KORID LK a dopravcem ARRIVA vlaky.

„Jako dopravce se snažíme, aby dopad mimořádných událostí na cestující veřejnost byl co nejmenší. Úzká spolupráce mezi dispečinkem objednavatele a dopravce je velice důležitá,“ uvedl Michal Štěpán, výkonný ředitel Arriva vlaky.

Na společné schůzce byl domluven proces, kdy dispečeři Centrálního dispečinku IDOL budou vlakovému dopravci nápomocni s operativním zajištěním náhradní autobusové dopravy poptáním u smluvních dopravců Libereckého kraje a následnou pomocí při objednání disponibilních autobusů navázáním přímé komunikace mezi dotčenými dopravci.

„Nastavení komunikace mezi Centrálním dispečinkem IDOL a dispečery vlakových dopravců vede ke zlepšení informování cestující o případných mimořádnostech. Cestující informujeme prostřednictvím Zastávkového informačního systému, přes Twitter, nebo přímo při telefonickém hovoru. Dispečer Centrálního dispečinku IDOL již v minulém týdnu pomohl se zajištěním náhradní dopravy při mimořádnosti střetu vlaku s osobu,“ uvedl Rostislav Mocko, vedoucí Centrálního dispečinku IDOL.

Stejné postupy má koordinátor dopravy Libereckého kraje nastaveny s dopravci Die Länderbahn (Trilex) a České dráhy.

 

Zastávkový informační systém odkaz: https://mpvnet.cz/idol/extra

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419