velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka silnice Liberec - Výpřež a vyvolaná výluková opatření

14/07/20

(aktualizace 25.9.2020)

Vážení cestující,

z důvodu úplné uzavírky silnice III/ 2784 mezi Libercem,Horním Hanychovem a sedlem Na Výpřeži od pondělí 20.7.2020 cca do prosince roku 2020 platí výlukové jízdní řády na autobusových linkách IDOL  č.80 Liberec - Světlá p.J.,Hodky - Český Dub; 86 Liberec - Křižany-Žibřidice a 270 Liberec - Osečná - Stráž pod Ralskem. Z technologických důvodů v souvislosti s touto uzavírkou dochází ke změnám menšího rozsahu také na lince č.81 Liberec - Hodkovice n.Mohelkou - Český Dub a 276 Český Dub - Osečná - Křižany-Žibřidice - Zdislava - Stráž pod Ralskem.

Od 1.9.2020 dochází na základě připomínek veřejnosti k úpravám výlukových jízdních řádů na linkách č. 80 Liberec – Světlá p.J.,Hodky – Český Dub a č.270 Liberec – Osečná – Stráž p. Ralskem.

Od 14.9.2020 dochází k posílení nabídky o nový spoj v ranních hodinách s odjezdem v 5:33 ze zastávky Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky a příjezdem v 6:18 do Liberce.

Od 29.9.2020 budou nově zavedeny návazné spoje linky 80 v úseku Světlá p.Ještědem, Dolení Paseky - Hodky - Semerink a zpět. Tyto spoje tvoří přípoje ke všem spojům linky 270 Liberec - Osečná - Stráž p.Ralskem a zpět v pracovní dny v době od cca 5:30 do cca 19:00 hod,. Přípoje jsou zajištěny v zastávce Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky (na provizorním stanovišti v prostoru křižovatky).

 

Popis opatření pro jednotlivé linky:

1)  Linka č. 80 Liberec – Světlá p.J.,Hodky – Český Dub bude vedena z Liberce po objízdné trase přes Hodkovice (bez zastavení) do Českého Dubu, odtud s obsluhou zastávek v opačném pořadí s variantními trasami přes Jiříčkov a Světlou nebo přes Modlibohov (vybrané spoje navíc přes Sobákov) a Rozstání na Hodky a dále přes Hoření Paseky na křižovatku Semerink a zpět.

Část spojů bude zkrácena pouze do trasy Český Dub – Hodky, většina zkrácených spojů v Českém Dubu navazuje buď na linku 81 (Český Dub – Hodkovice – Liberec)  anebo na linku 270 (Stráž p.Ralskem – Osečná – Liberec).

Od 1.9.2020 jsou vybrané spoje v pracovní dny (s odjezdem v 13:01 z Českého Dubu a v 15:30 z Liberce) ze zastávky Světlá p.J.,Hodky prodlouženy do zastávky Světlá p.J.,Dolení Paseky. Zpět z Doleních Pasek odjedou spoje v 13:18 a 16:13.

Jako přímé do Liberce budou vedeny spoje č. 9, 13, 25 a 203 (odjezdy ze zastávky Světlá p.Ještědem,Semerink v pracovní dny v 8:13, 12:18 a 19:43 a ze zastávky Světlá p.J.,Dolení Paseky v 16:13), a č.103 (odjezd v neděli v 7:57 ze zastávky Světlá p.Ještědem,Semerink). Spoje č. 1, 5, 11, 21 a 27 (odjezdy ze zastávky Světlá p.J.,Semerink v pracovní dny v 5:06, 6:46, 10:13 a 17:13 a ze zastávky Světlá p.J.,Hodky v 15:13) a spoje č.103 a 105 (odjezdy v sobotu a v neděli v 13:13 a v 17:13) pokračují z Českého Dubu jako linka 81 do Liberce. Na těchto spojích bude umožněno přímé odbavení cestujících ze Světlé p.Ještědem do Liberce.
Jako přímé z Liberce do Světlé p.Ještědem budou vedeny spoje č. 16, 18, 24, 28, , 30, 102, 202 a 204 (odjezdy z Liberce, aut.nádr. v pracovní dny  v 9:30; 11:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30 a 18:45 a v 7:15 v sobotu).

Zastávky Liberec, Františkov, sídl. až Liberec, Horní Hanychov, Výpřež nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Františkov,sídl.; Husitská; Kubelíkova a Banskobystrická mohou použít vybrané spoje linky 270 nebo linku č. 22 MHD Liberec. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 MHD Liberec.

2)  Linka č.86 Liberec – Křižany-Žibřidice (-Zdislava) bude vedena z Liberce po objízdné trase po silnici I/35, resp. I/13 až do Rynoltic, poté po silnici III/ 27244 přes Janovice bez zastavení až do zastávky Křižany,Žibřidice, křiž. (zajíždí jen na objednání) a dále po své trase s obsluhou zastávek v opačném pořadí až do zastávky Křižany,horní ves a zpět. Odpolední spoj č.8 s odjezdem v 13:20 ze zastávky Křižany,horní ves bude na objednávku zajíždět až do Zdislavy k žel.zastávce a dále zpět přes Žibřidice do Liberce.
 
Zastávky Liberec,Františkov,sídl. až Světlá p.J.,Semerink nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Františkov,sídl.; Husitská; Kubelíkova a Banskobystrická mohou použít autobusovou linku č.22 MHD Liberec. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 MHD Liberec.

3)  Linka č.270 Liberec – Osečná – Stráž p. Ralskem bude vedena z Liberce po objízdné trase přes Hodkovice (bez zastavení) a Český Dub (zastávka pro umožnění přestupu na linku 80), odtud na Dolení Paseky a dále po své pravidelné trase až do Stráže p.Ralskem a zpět. Vybrané spoje pojedou v Liberci přes zastávky Františkov,sídl., Husitská, Kubelíkova Banskobystrická za účelem zajištění spojení na směny v místních průmyslových podnicích a zpět. Jedná se o spoje č.1, 5, 13 a 25 s odjezdem v pracovní dny v 4:15; 6:20; 14:20 a 22:40 z Liberce,aut.nádr. a spoje č.  2; 4; 12; 24 a 32 s odjezdem v pracovní dny v 4:23; 5:20; 12:25 a 20:20 ze Stráže p.Ralskem, resp. v 6:22 ze zastávky Osečná,Lázně Kundratice,křiž. ve dnech školního vyučování. V ostatních časech mohou cestující z těchto zastávek použít autobusovou linku č.22 MHD Liberec.

Zastávky Liberec,České Mládeže až Světlá p.J., Rozstání, zdrav. středisko nebudou obsluhovány. Cestující z/ do zastávek Liberec, Spáleniště a Horní Hanychov mohou použít tramvajovou linku č.3 MHD Liberec.

Večerní spoje s odjezdem z Liberce ve 20:30 a ve 22:40 obsluhují pro výstup také zastávky Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.středisko a Světlá p.Ještědem,Hodky.

Od 1.9. budou víkendové spoje č.105 a 115 s odjezdem v 10:30 a 20:30 z Liberce zajíždět také do zastávek  Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.středisko a Světlá p.Ještědem,Hodky. Víkendové spoje č. 110 a 114 s uspíšeným odjezdem ze Stráže p.Ralskem v 14:20 a 18:20 budou zajíždět také do zastávek  Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.středisko a Světlá p.Ještědem,Hodky.

Po dobu uzavírky silnice přes Výpřež nebudou na lince 270 provozovány spoje s možností přepravy jízdních kol !

Zastávka v Českém Dubu na lince 270 bude sloužit primárně pro přestupy z/ do směru Světlá p.Ještědem. Cestující jedoucí z Liberce,aut.nádraží do Českého Dubu a opačně žádáme, aby zejm. v období ranní a odpolední přepravní špičky využívali přednostně linky 80 a 81 a nepřetěžovali tak kapacitu spojů určených primárně pro cestující z/ do Janova Dolu, Osečné, Hamru a Stráže pod Ralskem.

4)   Na lince č.81 Liberec – Světlá p.J.,Hodky – Český Dub odpolední spoj č.62 s odjezdem v 16:32 z Českého Dubu do Hodkovic n.Moh. bude nahrazen výlukovým spojem č.202 vedeným až do Liberce.

5)   Na lince č. 276 Český Dub – Osečná – Křižany-Žibřidice – Zdislava – Stráž p.Ralskem bude:
 - spoj č.1 v Křižanech prodloužen k železniční stanici (odjezd z Českého Dubu o 5 minut dřív v 4:10)

- spoj č. 5 z Křižan,žel.st. do Zdislavy bude zrušen a nahrazen prodlouženým spojem č.4 linky 86 (v úseku Křižany,horní ves - Žibřidice) a spojem č.8 linky 276 (v úseku Žibřidice - Zdislava)

- spoje č.9 a 59 (odjezd v 13:26 ze Žibřidic do Křižan) budou zrušeny a nahrazeny spojem č.12

- spoj č.13 z Osečné (odjezd v 8:08 ve dnech škol.vyučování), resp. č.53 z Českého Dubu (odjezd v 8:30 o prázdninách) pojede do zastávky Křižany,horní ves. 

- spoj č.102 ze Stráže p.Ralskem (odjezd v sobotu v 5:32) bude prodloužen do zastávky Křižany,horní ves (v úseku Křižany,pošta - horní ves jede jen na objednání).

Výlukové jízdní řády ke stažení:

linka č.80 platný od 14.9.2020

linka č.81 platný od 29.9.2020

linka č.81

linka č.86

linka č.270 platný od 1.9.2020

linka č.276

Zjednodušené schema uzavírky a objízdných tras

Videoprezentace výluky

 

Vážení cestující, prosíme Vás, abyste omluvili komplikace způsobené uzavírkou. Objízdné trasy jsou poznamenány další stavební činností ŘSD (křižovatka Rádelský Mlýn na trase z Liberce do Hodkovic a rekonstrukce silnice I/35 mezi Stráží n.Nisou a Bílým Kostelem) a při zvýšeném provozu je nutné počítat s možnými zpožděními.

Děkujeme za pochopení
 

vytisknout

 zpět