velikost textu: A A A

Aktualita

Rychlíky Českých drah v Tarifu IDOL

26/09/17Vážení cestující,
od 1. října 2017 se k jednotné jízdence dle Tarifu IDOL připojují dálkové vlaky kategorie „R“ čili rychlíky ČD obsluhující Liberecký kraj. Jedná se o nejvýznamnější změnu Tarifu IDOL od jeho zavedení v roce 2009.

Co to znamená?

Cestující, kteří využívají jízdenky IDOL a jezdí vlakem v úsecích společně obsluhovaných osobními a spěšnými vlaky a rychlíky již nemusí řešit, kterou kategorií vlaku pojedou. Ve všech mohou použít jízdenku IDOL. Nově se tak rozšiřuje nabídka spojení, ale zároveň se zachovávají výhody jízdenky IDOL. Cestující tak má „více muziky“ za stejné peníze.

Které vlaky jsou v IDOL navíc?

Liberecký kraj obsluhují 4 rychlíkové linky:

 • R14 Liberec – Turnov – Stará Paka* – Hradec Králové – Pardubice
 • R15 Liberec – Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem
 • R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald
 • R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk

        Pozn. (* Stará Paka v Královehradeckém kraji je v Tarifu IDOL)

Co držitelům jízdenek IDOL využívání rychlíků zlepší?

Více spojů a zkrácení cestovní doby:

 • mezi Libercem a Českou Lípou denně 7 párů vlaků navíc s rychlejší jízdou o cca 20 minut
 • mezi Libercem, Turnovem, Semily a Starou Pakou denně 9 párů vlaků s rychlejší jízdou
 • mezi Turnovem a Tanvaldem v souhrnu 9 vlaků (v rozsahu dle PD, SO, NE)
 • mezi Doksy, Českou Lípou a Svorem 5 párů vlaků denně + 1 pár sezónní navíc

        V praxi to znamená výrazné posílení nabídky k již existujícím osobním a spěšným vlakům.

Výhodnější jízdné:

Výpočet jízdného v rychlících je u jízdenek IDOL stejný jako v ostatních dopravních prostředcích. Platí zde běžný zónový tarif a nezohledňuje se kategorie vlaku. Nejvýhodnější jízdné je pro držitele časových jízdenek nahraných na Opuscard. Těm se v podstatě jen rozšiřuje nabídka spojení bez dodatečných nákladů.
Tak jako v ostatních dopravních prostředcích IDOL platí v rychlících kompletní nabídka slev IDOL.

Kde začíná a končí platnost IDOL v rychlících:

Cestující s jízdenkou IDOL musí v rychlících počítat s drobnou odlišností rozsahu územní platnosti na rozdíl od osobních nebo spěšných vlaků.

 • Platnost IDOL začíná a končí vždy v první nebo poslední stanici v oblasti IDOL, kde rychlík zastavuje (ne kde projíždí). Je tedy možné, že cestující v osobním vlaku využije platnost jízdenky IDOL až na hranici Libereckého kraje, kdežto cestující v rychlíku pouze o dvě stanice dříve, neboť další stanici má rychlík až na území mimo oblast IDOL.
 • Cestující s platnou jízdenkou IDOL, který pokračuje rychlíkem mimo oblast IDOL, ještě před započetím cesty zakoupí jízdenku dle tarifu dopravce s platností ze stanice, kde rychlík zastavuje před opuštěním oblasti IDOL. Dokoupení jízdenky ve vlaku je možné jen v neobsazené stanici, jinak platí cestující přirážku dle tarifu dopravce.

 • Cestující s platnou jízdenkou IDOL, který pokračuje rychlíkem v rámci oblast IDOL za předplacenou zónu, může dokoupit jízdenku IDOL ze zóny, ve které se nachází železniční stanice bez ohledu na to, zda zde vlak zastavuje či projíždí. Platí, že jízdenku cestující musí dokoupit nejpozději před projetím poslední předplacené zóny. V rámci cesty v oblasti IDOL není v tomto případě možné kombinovat tarif IDOL a tarif dopravce.

 • Jízdenky IDOL platí pouze v 2. vozové třídě.

 

Stáhněte si informační materiály:

vytisknout

 zpět