velikost textu: A A A

Časté dotazy

Vážení cestující, zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se Vy jako uživatelé integrované dopravy Libereckého kraje - IDOL na nás obracíte. Stránka se postupně aktualizuje podle témat, která se nejčastěji objevují ve vašich dotazech.  

  Aktuálně vás zajímá jaké jízdné zaplatíte u nového dopravce ARRIVA vlaky. Nejčastější otázky a odpovědi najdete zde ...

 

  Co je to IDOL?

 • IDOL je integrovaný dopravní systém Libereckého kraje nebo také znám pod pojmem integrovaná doprava Libereckého kraje. Koordinuje činnost všech zapojených dopravců a zajišťuje tak hladké fungování veřejné dopravy v kraji.
 
  Jak mohu IDOL využívat?
 • Pro pravidelné využívání veřejné dopravy a systému IDOL v kraji doporučujeme pořízení bezkontaktní čipové karty Opuscard na některém kontaktním místě. Karta zajistí plné využíti všech výhod, které IDOL nabízí včetně finančně výhodnějšího a pohodlnějšího cestování.
 • Základní přehled nabídky jízdného najdete v grafické podobě na konci této stránky.

 

  Ve kterých spojích platí IDOL?

 • Jízdní doklady IDOL platí ve spojích zahrnutých do integrovaného dopravního systému IDOL. Jedné se o vlaky (osobní vlaky, spěšné vlaky i rychlíky) v územní platnosti IDOL v Libereckém kraji a vybraných úsecích i do dalších lokalit mimo Liberecký kraj, regionální i některé dálkové autobusy v Libereckém kraji a některé linky i do dalších lokalit mimo Liberecký kraj a všechny spoje městské hromadné dopravy ve všech městech Libereckého kraje.
 • Do IDOL nejsou začleněny některé dálkové autobusové linky, některé cyklobusy a podobné speciální turistické autobusy, IDOL neplatí ani ve speciálních historických jízdách vlaků nebo autobusů (není-li uvedeno jinak).
 • Zařazení do IDOL je uvedeno v jízdních řádech, kompletní seznam linek spojů je v příloze 2 Smluvních přepravních podmínek IDOL, která je dostupná např. na www.iidol.cz/jizdenky .

 

  Mám Opuscard, jaké výhody mi nabízí při cestování po Libereckém kraji?

 • Závisí na tom, zda veřejnou dopravou cestujete pravidelně, či méně často.
 • Pokud cestujete pravidelně, zakupte si v předprodejním místech dopravců, v osobních pokladnách železničních stanic označených logem IDOL, na Zákaznickém centru v Evropském domě v Libereci, či přímo u řidiče autobusu v příměstské dopravě předplatní časovou jízdenku (Časovku, Síťovku) pro Vaše cestování. Oproti kupování jednotlivých jízdních dokladů výrazně ušetříte.
 • Pokud veřejnou dopravou cestujete nepravidelně, tak si vložte na předprodejním místě dopravců, v obsazené osobní pokladně železniční stanice označené logem IDOL, či přímo u řidiče příměstského autobusu finanční hotovost na Opuscard a pak si z ní nakupujte jednotlivé jízdní doklady. Získáte tím možnost přestupu na další druhy dopravy (vlak, autobus, tramvaj) a ušetříte oproti hotovostní platbě.

 

  Chci si koupit jednotlivou jízdenku IDOL.

 • Máte máte možnost volby mezi papírovou nepřestupní nebo přestupní na kartě Opuscard. Obě varianty zakoupíte u řidiče nebo v pokladně či automatu železničního dopravce nebo u průvodčího ve vlaku bez přirážky (nevztahuje se na jízdenky dle tarifu dopravce). V MHD zakoupíte v odbavovacích strojcích ve voze nebo u řidiče (viz. samostatná otázka).  
 • Papírová jízdenka IDOL platí pouze pro jízdu na konkrétním spoji a je nepřestupní.  
 • Při nákupu jízdenky pro jednotlivou jízdu pro držitele karty Opuscard (nebo pro jednu osobu z anonymní karty Opuscard) ji zaplatíte z elektronické peněženky (částka uložená na kartu), jízdenka se zapíše do karty, cena jízdenky se Vám odečte ze zůstatku na peněžence, zůstatek peněženky po nákupu jízdenky je vytisknutý na příjmovém dokladu, který při každém odbavení obdržíte. Tato jízdenka zakoupená takto z peněženky je přestupní, tedy si zakoupíte jízdenku pro celou Vaši cestu. Do karty lze zapsat pouze jednu integrovanou přestupní  jízdenku pro jednu osobu.

 

  Když mám na kartě Opuscard nahranou platnou jízdenku, jak mám postupovat při cestování (včetně přestupování)?

 • Cestující, který má na kartě Opuscard již zakoupenou platnou jízdenku (a nezáleží na tom, jakou, zda jednotlivou, časovku nebo síťovku), se musí při každém nástupu nebo přestupu odbavit. Odbavením se zkontroluje platnost jízdenky a zároveň slouží k rozpočítání tržby z jízdního dokladu mezi jednotlivé dopravce.
 • V linkovém autobuse cestující sdělí řidiči výstupní zastávku a to, že již má na kartě nahranou jízdenku, pak přiloží kartu k odbavovacímu zařízení a vyčká na potvrzení (někdy obdrží i papírový „nulový“ doklad).
 • Ve vlaku se předá karta ke kontrole průvodčímu. Pokud je vlak vybaven validátorem (oranžové zařízení v nástupním prostoru – obvykle je u vlaků na tratích z Liberce do Hrádku n.N., z Liberce do Frýdlantu včetně všech tratí na Frýdlantsku, z Liberce do Harrachova včetně trati Smržovka – Josefův Důl a některých vlaků na trati Tanvald-Železný Brod), pak cestující musí kartu přiložit k validátoru i při nástupu.
 • V městské dopravě musí cestující při nástupu kartu přiložit k validátoru v nástupním prostoru, před přiložením se neprovádí žádná volba „tlačítkem“ na dotykovém displeji, doporučujeme se přesvědčit, že žádná volba není provedena – všechna tlačítka musejí mít stejnou barvu.

  

  Lze na jednu Opuscard zakoupit jednotlivou jízdenku pro více osob?

 • Do karty lze zapsat pouze jednu integrovanou přestupní  jízdenku pro jednu osobu. 
 • Teoreticky lze z peněženky koupit jízdenku i pro spolucestující, potom ale nebude zapsána do karty, jízdním dokladem nebude karta, ale papírový doklad ze zařízení a taková jízdenka není přestupní mezi více spoji.
 • Pokud s Vámi jezdí někdo další, pak aby mohl využívat výhod integrovaného tarifu, musí mít každý cestující anonymní kartu. Anonymní kartu si můžete zakoupit za 50 Kč na kontaktních místech, a to na počkání bez formalit. 

 

  Cestuji dálkovým spojem do jiného kraje a mám na kartě platný jízdní doklad IDOL pro část trasy. Kolik za svoji jízdu zaplatím?

 • V případě, kdy cestující chce na části cesty využít tarif IDOL (například celosíťovou jízdenku) a na části cesty jiný tarif, není s ohledem na platnou legislativu a na omezené technické možnosti stávajících odbavovacích zařízení v autobusech dopravcům nařízena povinnost jízdné z nástupní do výstupní zastávky rozdělovat na jednotlivé úseky cesty. Pokud tak dopravce v některých případech činí, jedná se o jeho vstřícnost a dobrý zákaznický přístup.
 • Na železnici je možná kombinace tarifu IDOL a tarifu dopravce nebo tarifu navazujícího IDS pro jednu cestu za podmínky, že cestující bude mít platný jízdní doklad po celou dobu jízdy. Jízdní doklad IDOL a jízdní doklad dle jiného tarifu na sebe musí navazovat ve stanici, kde vlak podle jízdního řádu zastavuje.

 

  Chtěl bych pro cestování v oblasti uzemí IDOL použít tarif dopravce. 

 • U regionálních autobusových linek, které jsou v celé trase v tarifu IDOL není možné použít tarif dopravce. Některé linky v části trasy uznávají i tarif navazujícího IDS případně i jej prodávají (např. IREDO). 
 • U železničních dopravců v tarifu IDOL není v územní platnosti IDOL zakázán tarif dopravce. Takto zakoupená jízdenka však platí výhradně ve vlacích konkrétního dopravce a nelze ji použít pro cestování u ostatních dopravců (včetně železničních).     

 

  Naplánovali jsme si cestu, která podle vyhledávače jízdních řádů trvá déle, než je platnost jízdenky podle tarifního počítadla. Jaký jízdní doklad si máme zakoupit?

 • Časová platnost jízdenky je stanovena Tarifem IDOL, kde je dále stanoveno, že cestující musí použít spoj, který dle jízdního řádu přijíždí do výstupní zastávky nejpozději v okamžiku ukončení platnosti jízdenky.
 • Platnost je stanovena v závislosti na tarifní vzdálenosti a zaplacené ceně, a to obvykle tak, že s rezervou pokrývá většinu možných spojení. Ale mohou nastat i výjimky, kdy časová platnost nepostačuje na celou zamýšlenou trasu (například při jízdě velkou oklikou nebo při delším čekání při přestupu), v tom případě není možná jízda na jednu jízdenku a je nutno zakoupit si jízdní doklady zvlášť na jednotlivé části cesty tak, aby cestující měl vždy platný jízdní doklad.


  Při nákupu jízdního dokladu jsme zaplatili za naši cestu více, než jsme měli zaplatit podle Tarifu IDOL (podle tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo). Kde můžeme požadovat vrácení peněz?

 • Mohlo se jednat o pochybení zaměstnance, někdy může dojít též k nesprávné činnosti odbavovacího zařízení, kterou zaměstnanec na místě nemohl ovlivnit.
 • Po odbavení si vždy ihned na místě zkontrolujte, zda byl vydaný jízdní doklad dle požadavku. Řidič nebo průvodčí na místě může doklad snadno stornovat a vydat znovu správný doklad, s časovým odstupem je řešení této situace složitější.
 • V souladu s platnou legislativou a se Smluvními přepravními podmínkami IDOL vyřizuje reklamaci v případě, že došlo k nesprávnému odbavení, přímo dopravce, který odbavení prováděl a vybral od Vás finanční obnos. Obraťte se tedy nejlépe přímo na dopravce, který je uveden v záhlaví každého jízdního dokladu. K vyřízení reklamace je nezbytné zaslání scanu nebo fotografie dokladu z odbavovacího zařízení. Tento doklad nám poslouží též k řešení problému s dodavatelem odbavovacích zařízení.

 

  Můžu s jízdenkou IDOL (jednotlivou nebo časovkou) cestovat libovolnou trasou mezi nástupní a cílovou tarifní zónou?

 •  Ceny jízdních dokladů v IDOL jsou vždy počítány po nejkratší cestě (podle tarifní mapy IDOL). Můžete cestovat i jinou než nejkratší trasou za podmínek definovaných v čl. 15.5. Tarifu IDOL:
  Relační jízdní doklad platí pro jízdu mezi libovolnou zastávkou (stanicí) ležící v nástupní zóně a libovolnou zastávkou (stanicí) ležící ve výstupní zóně. Trasa, kterou cestující cestuje, musí splňovat následující podmínky:
  a) Cestující se nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených kontrolních nadzón. Zařazení jednotlivých tarifních zón do kontrolních nadzón a povolené kontrolní nadzóny pro každou relaci (dvojici nadzón) jsou definovány v přílohách SPP IDOL.
  b) Cestující musí cestovat nejkratší trasou (podle tarifní mapy IDOL) anebo může cestovat delší trasou za podmínky, že použité spojení je mezi jeho nástupní a výstupní zastávkou spojením časově nejvýhodnějším anebo spojením s nejmenším počtem přestupů. Při kontrole jízdních dokladů cestující na dotaz pověřené osoby sdělí svoji nástupní a výstupní zastávku a použité spoje nebo způsob dopravy.
 • Seznam nadzón pro splnění podmínky a) je formálně stanoven zařazením zón do kontrolních nadzón a maticí povolených cest, tj. přílohami 7 a 8 Smluvních přepravních podmínek IDOL. Mnohem praktičtější je využít tarifní počítadlo na www.iidol.cz/pocitadlo, kde se na pravé straně po vyhledání cen pro danou relaci vypíše seznam povolených nadzón a zobrazí se i zjednodušeně graficky.
 • Podmínka časové výhodnosti nebo počtu přestupů se posuzuje vždy v konkrétním čase a z konkrétní nástupní do konkrétní výstupní zastávky.
 • Pokud trasa, kterou cestujete, nesplňuje jednu z podmínek, není množné cestovat na jeden jízdní doklad. V takovém případě je třeba si postupně zakoupit dva (nebo více) jízdních dokladů tak, abyste měl jízdní doklad platný pro všechny úseky vaší cesty.

 

  Jak si mám zakoupit jízdní doklad IDOL, když zahajuji jízdu v MHD a chci dále přestoupit na vlak nebo linkový autobus a pokračovat mimo město ?

 • Odbavení při zahájení jízdy vozidlem MHD má omezené možnosti s ohledem na používaná odbavovací zařízení a na nutnost co nejrychlejšího odbavování.
 • Vozidla v MHD umožňují odbavení pouze do zón, které obsluhuje daný systém městské dopravy (v Liberci kromě Liberce do Jablonce n.N. a Bedřichova, v Jablonci n.N. jen v rámci jablonecké MHD).
 • Formálně tuto situaci řeší čl. 5.15. Smluvních přepravních podmínek IDOL:
  V MHD Česká Lípa, Jablonec n.N. a Liberec si cestující po nástupu do vozidla může zakoupit integrovaný jízdní doklad pouze pro úsek jízdy v zónách ležících v síti MHD, ve které do vozidla nastoupil.
  Při přestupu na vlak nebo příměstský autobus se cestující musí odbavit další jízdenkou dle Tarifu IDOL.
  V případě, že při odbavení na železnici nebo v příměstském autobuse má cestující na kartě platnou jednozónovou jízdenku s nejkratší časovou platností, bude mu výše jízdného snížena o částku zaplacenou za jednozónovou jízdenku, kterou má na kartě. 
  Toto ustanovení neplatí pro odbavení na relaci Liberec – Bedřichov v MHD nebo Liberec – Jablonec n.N.
  Ke snížení výše jízdného dojde pouze v případě základního jízdného bez slev anebo jízdného pro děti -18. 
  Pokud je cena návazné jízdenky nižší než cena jízdenky na MHD, záporný rozdíl ceny se neuplatní.

  V ostatních případech, tj. např. pro kategorie jízdného student nebo osoba 65+ anebo v případech, kdy si cestující v MHD zakoupí jízdenku pro více zón, tj. např. Liberec-Jablonec n.N. v tramvaji nebo jede z Jablonce n.N. do Rychnova u Jablonce n.N. nebo 115 nebo přijede do Jablonce n.N. linkou MHD z jiné zóny, není odečítání možné a cestující si musí zakoupit postupně jízdní doklady pro jednotlivé úseky svojí cesty. 


  Kde můžu získat informace o cestování v systému IDOL a o možnostech karty Opuscard? 

 

 

 

vytisknout

 zpět