Přeskočit na obsah

Cestující se o kvalitu veřejné dopravy v Libereckém kraji bát nemusí

2. 3. 2023

Jezdí spoje na čas? Jaká je kvalita cestování v regionu? Jsou pasažéři spokojeni? To vše průběžné sleduje společnost KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Používá k tomu práci revizorů, metodu tzv. mystery shoppingu, v jejímž rámci vysílá do terénu kontrolory v utajení, a také dat, která vyhodnocuje Centrální dispečink IDOL.

„Pro Liberecký kraj je samozřejmě důležité vědět, na kolik naši dopravci naplňují standardy veřejné dopravy a jak spolehlivá veřejná doprava je,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízení resortu dopravy. „Data, která zpracovává KORID LK, nám ukazují, že veřejná doprava spolehlivá je. I když občasným problémům se samozřejmě vyhnout nelze.“ Nejdůležitější ukazatele a současně nejvíce dat je k dispozici automaticky přímo z Centrálního dispečinku IDOL.

Na rok 2022 KORID LK naplánoval v linkové dopravě celkem 754.423 spojů. Z více než 97 % spojů získal Centrální dispečink IDOL data k vyhodnocení. Mezi nejzávažnější pochybení patří především spoje, které neodjely. K tomu došlo přesně ve 120 případech (0,015 %). Nejčastější příčinou byla porucha vozidla či nehoda. KORID LK také sledoval dodržování jízdního řádu. Ke zpoždění o tolerované dvě minuty a více došlo v 933 případech (0,124 %) a ke zpoždění nad 10 minut v 662 případech (0,088 %). Dále dispečink sledoval i dodržení bezbariérově přístupného vozidla (úspěšně dodrženo ve více než 99 % případů) a nasazení správného typu (velikosti) vozidla (dodrženo ve více než 98 % případů).

Za nedodržení předepsané kvality jsou dopravci pokutováni. „Na základě dat z Centrálního dispečinku IDOL byl v roce 2022 podán návrh na udělení sankcí dopravcům v celkové výši 2.947.000 korun,“ přiblížil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. „Naším cílem ale pochopitelně není udělit co nejvíce pokut, ale ve spolupráci s dopravci zlepšovat kvalitu veřejné dopravy, a tu prezentovat jako spolehlivou.“

Kontrola kvality probíhá také přímo ve vozidlech. Zkontrolováno bylo 356 vozů autobusových dopravců. Revizoři a dispečeři Centrálního dispečinku IDOL rovněž provedli 241 kontrol u drážních dopravců. Z těchto 597 kontrol bylo zjištěno 105 nedostatků. Nejčastěji se opakujícím hrubým pochybením je nedodržení design manuálu – nefunkčnost informačních panelů. Dále kontroloři v roce 2022 zjistili v 78 případech pochybení ve vyvěšení neplatného ceníku. To dopravci ve stanovené lhůtě odstranili.

Centrální dispečink také sleduje více než 5 tisíc návazností mezi spoji. „Aktuálně také provádíme hloubkovou analýzu spolehlivosti návazností mezi spoji,“ dodal Rostislav Mocko, vedoucí Centrálního dispečinku IDOL.

Pokud mají cestující vlastní náměty, postřehy či stížnosti, mohou se samozřejmé také ozvat, a to na Helpdesk info@korid.cz. Pokud cestujícímu nepřijel spoj či došlo k ohrožení návaznosti mezi spoji, je možné kontaktovat Centrální dispečink přímo na telefonu 704 702 000. Mimořádnosti z provozu zveřejňuje KORID LK na svém účtu na Twitteru.

Statistika dodržování standardů zde.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419