velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka Mrklov

14/09/22

Vážení cestující!

 

POZOR   ZMĚNA    UZAVÍRKY

 

Od 21.11.2022 se mění uzavírka v Mrklově. Od 21.11.2022 již bude otevřen úsek mezi prakovickým mostem a Mrklovem, ale stavební práce budou pokračovat v úseku od Mrklova na Křížovky. Autobusové linky 670948, 690949 a 691949 budou jezdit podle nových výlukových jízdních řádů - viz níže.

Mrklov bude obsluhován pouze vybranými spoji linky 948. Linky 690949 a 691949 budou z Vrchlabí jezdit do náhradní zastávky Benecko,Skalka, která bude, jako v současnosti, umístěna na parkovišti u penzionu Skalka. Zde bude také docházet k přestupu cestujících mezi těmito linkami a linkou 948 z Jilemnice. Ve všední dny nebudou obsluhovány trvalé zastávky Benecko,ObÚ a Benecko,Skalka, ale všechny spoje budou obsluhovat tuto náhradní zastávku Benecko,Skalka na parkovišti. O víkendech pak tato náhradní zastávka nebude obsluhována, ale budou normálně obsluhovány linkou 670949 trvalé zastávky Benecko,ObÚ a Benecko,Skalka.

V letošním roce by se mělo jednat asi o 500 m úsek a uzavírka by měla skončit nejpozději 10.12.2022.

  

Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení

 

                         Výlukový jízdní řád linky 948                                    Souhrnný výlukový jízdní řád linek 949

 

 

 

 

Od 19.9.2022 do 30.11.2022 bude v Mrklově probíhat rekonstrukce silnice číslo III/28624 v úseku od prakovického mostu po parkoviště u hasičské zbrojnice za úplné uzavírky tohoto úseku. Autobusové linky 670948, 690949 a 691949 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů - viz níže.

 

Zastávka Benecko,Mrklov,has.zbroj. bude náhradně umístěna v blízkosti hasičské zbrojnice.

Na Benecku na parkovišti u restaurace Skalka u informační tabule bude pouze pro spoje 948/2, 4, 201, 203 a 690949/3 rovněž zřízena náhradní zastávka, která bude společná pro zastávky Benecko,Skalka a Benecko,ObÚ. V této náhradní zastávce bude zajištěn přestup mezi spoji 948/203, 4 a spojem 949/3. Uvedené spoje nebudou obsluhovat uvedené trvalé zastávky u hlavní silnice.

 

Zastávka Benecko,Mrklov,u Bubeníků nebude po dobu uzavírky obsluhovaná.

 

POZOR!  Spoj 949/3 jede z Vrchlabí nejprve do zastávky Benecko,Mrklov,has.zbroj. pak pokračuje do náhradní zastávky Benecko,Skalka a ObÚ, zde se otočí a vrací se do Vrchlabí, ale již do zastávky Benecko,Mrklov,has.zbroj. nezajíždí.

 

 Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení

 

                                   Výlukový jízdní řád linky 948                                    Souhrnný výlukový jízdní řád linek 949       

vytisknout

 zpět