velikost textu: A A A

Aktualita

Ohleduplností k bezpečnému cestování

08/11/21

Epidemícká situace není příliš příznivá a proto si připomeňme základní informace o šíření covidového viru a pravidla, kterými můžeme snížit riziko nákazy své i spolucestujcích ve veřejné dopravě.

Nezapomínejme, že ve veřejné dopravě je stále platná povinnost, vydaná Vládou ČR, chránit dýchací cesty respirátorem nebo nano rouškou. Více na https://koronavirus.mzcr.cz/

Dle Smluvních a přepravní podmínek IDOL je cestující, dle článku 10.4. písmeno d), povinen „dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících“.
Pověřenou osobou je automaticky řidič nebo revizor případně další pověřený pracovník dopravce (ve vlaku průvodčí). 

Apelujeme na zodpovědnost a ohleduplost vůči ostatním spolucestujícím, ale i zaměstnancům našich smluvních dopravců.

Informační animace:

Jednoduše o přenosu COVID 19 

Zakrývejte dýchací cesty 

vytisknout

 zpět