velikost textu: A A A

Aktualita

Co chystáme v JŘ: Optimalizace dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko

29/09/21

Vážení cestující,

 

další téma, které vám chceme blíže představit a upozornit na něj, je projekt Optimalizace dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko.

Cíle:

 1. Posílení dopravy (navýšení rozsahu spojení a/nebo kapacity dopravních prostředků) v relacích s vyšším počtem cestujících a s rozvojovým potenciálem.
 2. Snaha stabilizovat rozsah dopravy i v oblastech s nižším využitím za pomoci využití mini- a midibusů.
 3. Zlepšení návazností v uzlových bodech.
 4. Revize rozsahu dopravy do/ze zaměstnání a příp. doplnění chybějících spojů v oblastech s přepravním potenciálem.
 5. Revize rozsahu dopravy o víkendu a posílení dopravy v oblastech s rozvojovým potenciálem (vč. sezónního provozu)

Co všechno se má od 12. prosince změnit ?

 • Dopravce na železnici: Linku L4 (Mladá Boleslav - Česká Lípa - Rumburk) převezme dopravce Die Länderbahn CZ
  • Na linku L4 budou nasazeny nízkopodlažní motorové jednotky Desiro Classic.
 • Dopravce v linkové dopravě: Regionální autobusové linky převezme dopravce ČSAD Liberec.
  • Do vozového parku bude zařazováno postupně větší množství nízkopodlažních (resp. low-entry) vozidel pro regionální linky.
  • Do vozového parku budou zařazovány postupně velkokapacitní 15m vozidla, ale naopak také mini- a midibusy.
  • Celkově dojde k "omlazení" vozového parku a ke zvýšení jeho kvality v oblasti.
 • Jízdní řády - viz sekce Připravované změny a popis změn v oblasti
  • Základem změn je úprava mezikrajské linky 400 (Cvikov/Rumburk - Nový Bor - Česká Lípa - Praha), která bude nově zajišťována v celodenním a celotýdenním 60-minutovém intervalu s doplněním posilových spojů ve špičkách, v pátky a v neděli. (Více k mezikrajským linkám zde.)
  • V návaznosti na předchozí bod dochází k úpravám na linkách 451, 452 a 453.
   • Po projednání připomínek ke spojení Bukovany - Nový Bor je navrženo "prohození" tras přes Pihel a Bukovany u linek 452 a 453.
  • V návaznosti na linku 400 je také navržena změna linek v uzlu Nový Bor ve směru Cvikov - Liberec (440), resp. Kamenický Šenov (460, 461).
  • Z kapacitních důvodů bude posílena linka 260 (kratší intervaly, cílově též 15m vozidla).
  • Z důvodů návazností či technologie dopravy jsou navrženy změny téměř na všech linkách, proto prosíme cestující, aby věnovali navrženým změnám zvýšenou pozornost.

Proč se mění jízdní řády v oblasti současně se změnou dopravce v linkové dopravě?

Zkušenosti z optimalizace dopravy v jiné části kraje a současně zkušenosti z jiných krajů hovoří tak, že každá větší změna, ať už jde o jízdní řády, nebo změnu dopravce - přináší v počátcích i určité komplikace. Z pozice Koordinátora chceme předejít tomu, aby byly v jednom roce tyto počáteční komplikace z důvodu změny dopravce a v jiném roce z důvodu změny jízdních řádů. Pro dopravce ČSAD Liberec budou jakékoliv jízdní řády od prosince 2021 nové.

I role cestujících je proto při přípravě důležitá. Čím více připomínek obdržíme včas před změnou, tím lépe dokážeme pro vás změny připravit.

Kdy a kam zaslat připomínku?

Ideální je zaslat připomínku na mail info@korid.cz, a to v termínu do 15. října 2021.

Později zaslané připomínky budou vyhodnocovány a posuzovány k dalším změnám jízdních řádů.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že veřejné dopravě zachováte i nadále svou přízeň!

 

vytisknout

 zpět