velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka Žernov

08/07/21

Vážení cestující!

 

POZOR   -   změna uzavírky!!!!

 

Od 8.9.2021, po dohodě se stavbou, bude autobusům hromadné dopravy umožněn průjezd úsekem mezi Sýkořicemi a Žernovem. Z toho důvodu se mění výlukový jízdní řád linka 542 - viz níže. 

 

Od 1.9.2021 bude otevřen úsek mezi Podtýnem a Sýkořicemi, dál bude uzavřen úsek mezi Sýkořicemi a Žernovem. Na lince 553 bude platit základní jízdní řád. Linka 542 bude jezdit dle výlukového jízdního řádu platného od 1.9.2021 - viz níže. 

 

Od pondělí 26.7.2021 začíná 2. etapa stavebních prací, kdy silnice číslo III/2825 bude uzavřena od Podtýnu až po Žernov. Dochází ke změně výlukových jízdních řádů linek 542 a 553 - viz níže. V této etapě dochází k značným časovým posunům u jednotlivých spojů. Pro linku 550 a spoje 553/8, 33 platí obdobné změny - viz níže v textu. 

Žernov bude obsluhován vybranými spoji linky 542, které budou zajíždět do Žernova závlekem ze Žlábku a budou obsluhovat náhradní zastávku na otočce u bývalého obchodu. Stávající zastávka nebude obsluhována. 

Ve Veselé u prodejny bude zřízena náhradní zastávka Veselá,host., kterou budou obsluhovat všechny projíždějící spoje. Linkou 542 bude obsluhována pouze tato náhradní zastávka. Stávající zastávku Veselá,host. budou obsluhovat pouze ty spoje linky 553, které jsou vedeny od Žďáru směrem do Sýkořic a naopak ze Sýkořic směrem do Žďáru.

V Sýkořicích se budou spoje otáčet u vjezdu do zemědělského areálu a zde je také zřízena náhradní zastávka Žernov,Sýkořice,rozc.

 

Od 13.7.2021 do cca 8.11.2021 bude na území Žernova probíhat rekonstrukce silnice číslo III/2825. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky různých částí této komunikace a budou rozděleny do několika etap:

1. etapa - 13.7.2021 - 25.7.2021   - Podtýn až Sýkořice po křižovatku se silnicí č. III/2826 (směr Veselá)

2. etapa - 26.7.2021 - 31.8.2021   - Podtýn až k obci Žernov

3. etapa - 1.9.2021 - 30.9.2021    - Sýkořice, od křižovatky se silnicí č. III/2826, až k obci Žernov

4. etapa - 1.10.2021 - 8.11.2021   - mezi Žernovem a Žlábkem.

Kromě těchto úplných uzavírek budou probíhat na různých úsecích částečné uzavírky, ale těmi bude autobusům průjezd umožněn.

Autobusy veřejné dopravy na linkách 670542, 670553 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů - viz níže. Na těchto linkách dochází u jednotlivých spojů k značným časovým posunům. Po celou dobu letních prázdnin je spoj 670553/33 zrušen (náhrada je spoj 670555/210 nebo spoje linky 670501/17, 37) a spoj 670553/8 začíná v Lomnici n. Pop.  V souvislosti s časovou návazností spojů 30 a 112 linky 670550 na spoje 13 a 101 linky 670542 je i pro linku 670550 zpracován výlukový jízdní řád. 

V 1. etapě budou autobusy jezdit po objízdné trase z Rovenska p. Tr. přes Václaví, Lestkov, Žlábek, Žernov. Zastávka Žernov,Sýkořice,rozc. bude náhradně přesunuta na sil. č. III/2826 před vjezd do zemědělského areálu. Pro spoje 542/7 a 11 bude zřízena náhradní zastávka Žernov u bývalého obchodu, u otočky autobusů.

Informace a výlukové jízdní řády k dalším etapám budou postupně doplňovány.

 

Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení

 

     Výlukový jízdní řád 542 od 8.9.2021 

     Výlukový jízdní řád 542 od 1.9.2021                                                 

     Výlukový jízdní řád 542 od 26.7.2021          Výlukový jízdní řád 553 od 26.7.2021          Výlukový jízdní řád 550 od 26.7.2021  

                             

vytisknout

 zpět