Přeskočit na obsah

Návrh Plánu dopravní obslužnosti k připomínkám

14. 3. 2024

P1640604

Společnost KORID LK je pověřena Libereckým krajem, aby připravila Plán dopravní obslužnosti území pro období 2024─28. Jedná se o strategický dokument, který musí objednatelé veřejné dopravy zpracovat a musí obsahovat popis toho, co a jak budou objednávat.

Náš dopravní plán obsahuje analýzu Libereckého kraje vč. analýzy dopravní obslužnosti, popis smluvních vztahů i harmonogram jejich uzavírání v budoucnu, standardy dopravní obslužnosti, popis dopravní obslužnosti vč. rozvojových záměrů, analýzu i rozvojové záměry v rámci udržitelnosti integrovaného dopravního systému.

Dopravní plán je v rámci jeho projednání určen zejména městům a obcím Libereckého kraje a také partnerům, kteří podílí ať už přímo, nebo nepřímo na chodu integrovaného dopravního systému IDOL (sousední kraje, Ministerstvo dopravy, Správa železnic, dopravci atp.).

 Dokument včetně příloh je ke stažení k dispozici na webových stránkách Korid LK: zde

Zaslat námět či připomínku však můžete i vy, a to v termínu do 31. března t.r. na adresu pdou@korid.cz.

Ve svých připomínkách uveďte, k jaké kapitole (či přímo straně) se vztahují a jejich zdůvodnění.

Děkujeme za Váš zájem o veřejnou dopravu.