velikost textu: A A A

Aktualita

ilustrační foto

„Modernizace tramvajové tratě v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova“

13/11/09

Projekt „Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova“ navazuje na nultou etapu rekonstrukce kolejí v terminálu MHD ve Fügnerově ulici, která byla realizována v loňském roce. Na letošní projekt „Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova – Mlýnská – Klicperova“ dopravní podnik požádal v červnu 2008 o dotace z evropských fondů ROP. Stavba je spolufinancována Evropskou Unií z Evropského fondu pro Regionální rozvoj.

Celý projekt byl stavebně rozdělen do dvou samostatných staveb. První částí výstavby TT Fügnerova – Dobiášova byla 1.etapa – „Rekonstrukce TT terminál MHD Fügnerova – ul. Mlýnská“, která byla zahájena začátkem května´09.

Po vyjasnění záměru soukromého investora na pozemcích areálu bývalé Textilany byla neprodleně zpracována dokumentace a potřebná povolení pro druhou etapu „Modernizace TT v úseku Mlýnská – Klicperova“ a práce plynule navázaly na první etapu.
Na obě části bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma EUROVIA CS, a.s. – závod Liberec. Ta v jedné stavební sezóně ve složitých poměrech zajistila překládky inženýrských sítí, sanaci koryta Harcovského potoka, demontáž jednokolejné tratě a výstavbu dvoukolejné tramvajové tratě v délce 550 m (s navázáním na stávající trať celkem 650 m).

Tato investice do modernizace tramvajové tratě, spolu s přeložkami inženýrských sítí, sanací koryta potoka a úpravami komunikací, vyjde dopravní podnik řádově na 150 milionů korun, z čehož 80 mil. Kč jsou zdroje z dotací ROP. Rozdíl jsou pak úvěry od banky, které dopravní podnik bude splácet jako dlouhodobou investici.

Zároveň byla položena i druhá kolej v úseku „U Lomu – Nová Ruda“, zrušila se výhybna Textilana a tramvaje se budou křižovat již na dvoukolejných úsecích, čímž se zkrátí jízdní doba o 2 minuty na spoji.

Předpokládaný termínem uvedení tramvajové tratě do zkušebního provozu byl 27.10. 2009 . Při klimatickému šoku v polovině října teploty během jednoho týdne klesly o 250 C a stavbu zasypal sníh, chladných dnů však bylo více. Proto se termín dokončení celé stavby posunu až na 13.listopadu´09 .

 

V Liberci dne 10.listopadu 2009  Ing. Martin Čulík, technický ředitel DPML, a.s.
 

vytisknout

 zpět