velikost textu: A A A

Aktualita

Zlepšujeme bezpečnost a spolehlivost karty Opuscard

08/01/19

 

Krajský organizátor dopravy KORID LK pokračuje v sjednocování správy nad bezkontaktní čipovou kartou Opuscard. Co to znamená? Větší kontrola nad spolehlivostí karty a větší bezpečí nad hotovostí, kterou si cestují na osobní karty Opuscard ukládá.

Od září roku 2018 převzal správu a kontrolu nad vydáváním karet, která se do té doby rozdělovala mezi jednotlivé dopravce. Cestující, který si pořizoval kartu Opuscard, si dříve musel vybrat jednoho z kmenových dopravců a jen u toho řešil případné reklamace nebo změny na kartě. Sjednocením získal cestující možnost řešit případné reklamace či změny v nejbližším kontaktním místě a již není vázán na dopravce u něhož si kartu pořizoval.

Dalším krokem, který nastal k 1. lednu 2019, je sjednocení správy peněz vložených na Opuscard a to jak ve formě elektronické peněženky tak ve formě časových a síťových jízdenek IDOL. Pro zvyky cestujícího to nic neznamená, při koupi jízdenky zaplatí dopravci stejně jako dříve a bude i nadále jezdit všemi dopravci zapojenými do IDOL. Důležité je, že peníze již nezůstanou u dopravce, ale budou přesunuty na transparentní účet krajské společnosti KORID LK, odkud jsou spravedlivě rozdělovány všem dopravcům v IDOL, které může cestující v rámci své jízdenky využívat. Tím je zajištěna ochrana před případným problémem některého z dopravců, např. při náhlém ukončení činnosti.

Organizátor dopravy nyní převádí všechny platné osobní karty (s fotografií) do své správy včetně kontroly nad hotovostí, která je do karty vložena.

Jak to probíhá?

  • Všechny karty vydané po 1. 9. 2018 jsou již zabezpečeny a cestující se následujícím již nemusí zabývat.
  • Cestující s platnou aktivní kartou (tj. využívá ji při cestování) vydanou před 1. 9. 2018 dá souhlas s převodem vydavatele karty z původního dopravce na KORID LK a to:
    • při návštěvě kterékoliv kontaktního místa IDOL/OPUSCARD (např. pokud si půjde dobít kartu nebo koupit časovou jízdenku) podepíše formulář, který se vyplní na místě,
    • nebo stáhne formulář na www.opuscard.cz, vytiskne a vyplní s podpisem již doma, přijde na kontaktní místo,
    • v případě nezletilých dětí vyplní formulář zákonný zástupce nebo může přijít s kartou dítěte (je nutné doložit, že je zástupcem).
  • Pracovnice přepážky kontaktního místa provede na kartě administrativní změnu a nalepí na ni holografickou samolepku.
  • Změna je provedena bezplatně a cestující využívá Opuscard nadále dle stejných zvyklostí jako dosud.  

Tato změna není časově limitována. Cestující může změnu provést dle vlastního uvážení ihned nebo při příležitostné cestě na kontaktní místo. Karta bude fungovat i beze změny, ale převodem správy na KORID LK se zvyšuje kvalita zabezpečení a usnadňuje vyřizování veškerých záležitostí souvisejících s užíváním.  

 

vytisknout

 zpět