velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka Roztoky u Jilemnice

20/03/21

 Vážení cestující!

POZOR   -   změna uzavírek!

 

Od 1.10.2021 do 10.10.2021 se prodlužuje výlukový jízdní řád na lince 968, který je platný v současné době. Ještě nejsou zcela ukončeny stavební práce na rekonstrukci mostu přes Tampelačku - viz níže.

Od 11.10.2021 bude na lince 968 platit nový výlukový jízdní řád - viz níže, kdy již bude průjezdná silnice č. III/28615 mezi Roztoky u Jilemnice a Kruhem. Stále budou v obci pokračovat stavební práce na silnici č. III/28411 za úplné uzavírky této části silnice pro autobusy veřejné dopravy. Linky 964 se tyto změny netýkají. Stále platí stejný výlukový jízdní řád platný od 29.3.2021 - viz níže.

   

Od 4.6.2021 je ještě upraven výlukový jízdní řád linky 670968.

Od 1.6.2021 již bude otevřena silnice č. III/28411 ve směru do Tample, Svojku a zároveň začne uzavírka silnice č. III/28615 z důvodu rekonstrukce mostu přes Tampelačku. Uzavřením této silnice je nutné přesunout stávající zastávku Roztoky u Jilemnice,škola ke křižovatce silnic III/28411 a III/28616 (vede k nádraží). Tím dochází i ke změně výlukového jízdního řádu pro linku 670968 - viz níže.

Od 29.3.2021 do cca 9.11.2021 bude v Roztokách u Jilemnice probíhat rekonstrukce silnice č. III/28411 za její úplné uzavírky pro autobusy veřejné dopravy. Současně s touto uzavírkou bude v době od 29.3.2021 do 31.5.2021 probíhat i rekonstrukce této silnice od křižovatky se silnicí č. III/28614 ve směru na Svojek. Zde však bude autobusům veřejné dopravy ve všední dny umožněn průjezd v době od 15:30 hod. do 7:00 hod. Po skončení této uzavírky na Svojek začne od 1.6.2021 do cca 30.9.2021 rekonstrukce mostu přes Tampelačku za úplné uzavírky tohoto úseku na silnici č. III/28615.

Autobusy veřejné dopravy na lince 670968 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů, které budou aktualizovány podle postupu stavebních prací - viz. níže.

Z Jilemnice bude linka 968 vedena do Roztok u Jil. přes Mříčnou a Kruh. Po celou dobu uzavírky Roztok u Jil. nebudou autobosy obsluhovány zastávky Roztoky u Jilemnice,továrna; Roztoky u Jilemnice,Jednota; Roztoky u Jilemnice,u mostu. Protože by touto úpravou zůstal neobsloužen úsek mezi Roztoky u Jil. a Martinicemi v Krk. budou na lince 670964 spoje 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 odkloněny na objízdnou trasu do tohoto úseku. Linka 964 pojede z Jilemnice ze zastávky Jilemnice,Vejrychovsko kolem supermarketu Norma na ul. Roztockou a po ní na křižovatku silnic č. III/ 28411 a III/2935, kde bude zřízena náhradní zastávka za zastávku Roztoky u Jilemnice,u mostu. Odtud bude pokračovat do Martinic v Krk. na křižovatku silnic č. II/293 a III/2935, kde bude rovněž zřízena náhradní zastávka Martinice v Krk.,křiž. Dále bude linka 964 pokračovat po své trase. Ve směru do Jilemnice pojede po stejné trase v opačném sledu. Uvedenými spoji linky 964 nebude obsluhována zastávka Jilemnice,K Javorku, cestující budou muset využít zastávku Jilemnice,Vejrychovsko.

 

Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení

 

         Výlukový jízdní řád 670968 platný od 11.10.2021                     

         Výlukový jízdní řád 670968 platný od 1.10.2021 

          Výlukový jízdní řád 670968 platný od 4.6.2021                                Výlukový jízdní řád 670964 platný od 29.3.2021 

         

 

vytisknout

 zpět