velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka Roztoky u Jilemnice

20/03/21

 Vážení cestující!

Změna uzavírek!

Od 4.6.2021 je ještě upraven výlukový jízdní řád linky 670968.

Od 1.6.2021 již bude otevřena silnice č. III/28411 ve směru do Tample, Svojku a zároveň začne uzavírka silnice č. III/28615 z důvodu rekonstrukce mostu přes Tampelačku. Uzavřením této silnice je nutné přesunout stávající zastávku Roztoky u Jilemnice,škola ke křižovatce silnic III/28411 a III/28616 (vede k nádraží). Tím dochází i ke změně výlukového jízdního řádu pro linku 670968 - viz níže.

Od 29.3.2021 do cca 9.11.2021 bude v Roztokách u Jilemnice probíhat rekonstrukce silnice č. III/28411 za její úplné uzavírky pro autobusy veřejné dopravy. Současně s touto uzavírkou bude v době od 29.3.2021 do 31.5.2021 probíhat i rekonstrukce této silnice od křižovatky se silnicí č. III/28614 ve směru na Svojek. Zde však bude autobusům veřejné dopravy ve všední dny umožněn průjezd v době od 15:30 hod. do 7:00 hod. Po skončení této uzavírky na Svojek začne od 1.6.2021 do cca 30.9.2021 rekonstrukce mostu přes Tampelačku za úplné uzavírky tohoto úseku na silnici č. III/28615.

Autobusy veřejné dopravy na lince 670968 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů, které budou aktualizovány podle postupu stavebních prací - viz. níže.

Z Jilemnice bude linka 968 vedena do Roztok u Jil. přes Mříčnou a Kruh. Po celou dobu uzavírky Roztok u Jil. nebudou autobosy obsluhovány zastávky Roztoky u Jilemnice,továrna; Roztoky u Jilemnice,Jednota; Roztoky u Jilemnice,u mostu. Protože by touto úpravou zůstal neobsloužen úsek mezi Roztoky u Jil. a Martinicemi v Krk. budou na lince 670964 spoje 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 odkloněny na objízdnou trasu do tohoto úseku. Linka 964 pojede z Jilemnice ze zastávky Jilemnice,Vejrychovsko kolem supermarketu Norma na ul. Roztockou a po ní na křižovatku silnic č. III/ 28411 a III/2935, kde bude zřízena náhradní zastávka za zastávku Roztoky u Jilemnice,u mostu. Odtud bude pokračovat do Martinic v Krk. na křižovatku silnic č. II/293 a III/2935, kde bude rovněž zřízena náhradní zastávka Martinice v Krk.,křiž. Dále bude linka 964 pokračovat po své trase. Ve směru do Jilemnice pojede po stejné trase v opačném sledu. Uvedenými spoji linky 964 nebude obsluhována zastávka Jilemnice,K Javorku, cestující budou muset využít zastávku Jilemnice,Vejrychovsko.

 

Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení

 

          Výlukový jízdní řád 670968 platný od 4.6.2021                                Výlukový jízdní řád 670964 platný od 29.3.2021 

          Výlukový jízdní řád 670968 platný od 1.6.2021

 

vytisknout

 zpět