velikost textu: A A A

Aktualita

Železniční nástupiště v Libereckém kraji v 21. století

28/01/20

Rozšiřování provozu železničních motorových jednotek moderní nízkopodlažní konstrukce postupně odhaluje konstrukční zastaralost nástupišť většiny železničních zastávek. Jedná se o celorepublikový jev, ale přímo v Libereckém kraji najdeme ze 149 zastávek jen část modernizovaných do standardu dle dnešních norem s nástupní plochou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice.      

V Libereckém kraji zastupují vozidla moderní konstrukce motorové jednotky Stadler Regioshuttle RS-1, Siemens Desiro Classic a PESA Link II. s většinovým podílem snížené části podlahy. Podlaha vozidel právě ve výšce nástupiště, která má usnadňovat a zrychlovat výměnu cestujících i zlepšovat dostupnost osobám s omezenou možností pohybu, se však díky absenci odpovídající infrastruktury dá s výhodou využívat jen částečně a v některých případech může působit opačným efektem. Tam, kde jsou nástupiště modernizována na standardizovanou výšku (např. v Turnově, České Lípě, částečně v Liberci, atd.), funguje pohyb cestujících takřka bezbariérově a v řadě případů i bez nutnosti asistence personálu dopravce při nástupu či výstupu cestujících s handicapem.

S jakou úrovní nástupišť se můžeme na železniční síti v Libereckém kraji setkat a proč se některé modernizují, zatímco jiné připomínají počátek minulého století? Velmi zjednodušeně si nástupiště můžeme rozdělit do čtyř kategorií podle výšky nad temenem kolejnice:

  • Úrovňové do 200 mm, což je v podstatě jen zpevněná nástupní plocha a vyskytuje se jich již jen málo.
  • V úrovni od 250 mm do 350 mm (velmi rozšířené na prozatím nemodernizovaných zastávkách). 
  • V oblouku malého poloměru v úrovni 380 mm (již na novostavbách nebo modernizovaných nástupištích).
  • V úrovni 550 mm (novostavby a modernizovaná nástupiště).

Nejvíce nových nástupišť najdeme na tratích, kde byla prováděna významná modernizace a zároveň je zde intenzivní provoz s vyšší poptávkou cestujících. Jako příklad slouží tratě 036 z Liberce do Harrachova a 037 z Liberce do Frýdlantu, kde se provoz četností spojů, zastávek a dominancí moderních vozidel těší velké oblibě a poptávce cestujících. Dále jsou modernizována nástupiště ve významných přestupních uzlech s velkým pohybem cestujících a tím i nutností jejich rychlé výměny. Nelze opomenout zcela nové zastávky, které se již staví dle aktuálně platných norem.

Liberecký kraj dlouhodobě spolupracuje se Správou železnic, státní organizací, která má železniční nástupiště na starosti. Po vzájemné dohodě probíhá postupná modernizace v pořadí dle priority, kterou zcela jednoduše určuje průměrný denní počet nástupů a výstupů. 

 

 

 

Fotogalerie vybraných nástupišť v Libereckém kraji v současnousti i minulosti.
 

Česká Lípa hlavní nádraží byla v minulosti vybavena nástupními hranami ve výškové kategorii 250-350 mm.

  

V současnosti je nádraží po kompletní přestavbě včetně mírného přiblížení centru města s přímým přístupem na MHD z výpravní budovy. Nástupiště o výšce 550 mm umožňují prostřednictvím podchodů s výtahy nebo úrovňový bezpečný přístup i pro hendikepované.
   
 

Jablonec nad Nisou zastávka v roce 2014 a po modernizaci na fotografii z roku 2018  

  

 

Liberecké nádraží má v současnosti modernizované 2. a 5. nástupiště s výškou hrany 550 mm. Na pravém snímku je dobře viditelná původní výška 4. nástupiště vpravo. Správa železnic však plánuje modernizaci i těchto původních částí nástupišť.  

  

 

Smržovka, stanice kde se křižují vlaky na trati 036 a zároveň zde odbočuje trať 034. Původní stav na fotce z roku 2014 byl nahrazen při modernizaci tratě pohodlným bezbariérovým přístupem (foto rok 2018).

  

 

Frýdlant v Čechách prošel v letech 2017-2018 kompletní modernizací. Na levém snímku je možné porovnat původní výšku nástupišť s novým, již bezbariérovým řešením s nástupní výškou 550 mm. Ta je shodná s výškou podlahy moderních vozidel. 

 

 

Nejzákladnější řešení v Jilemnici tj. zpevněné štěrkové (též sypané) nástupiště již není v Libereckém kraji příliš rozšířené. V Jablonném v Podještědí verze nástupišť do 350 mm se zpevněnou plochou z panelových desek. V rámci plánované modernizace tratě 086 Liberec - Česká Lípa je naprojektováno i bezbariérové řešení této stanice. 

 

 

Jablonec nad Nisou má nejen modernizovanou trať, bezbariérové zastávky a stanice a moderní bezbariérové vlaky s intervalem 30 minut v dopravní špičce, ale také novou železniční zastávku  (fotografie napravo), která se nachází blízko centra města a autobusového nádraží a plánovaného terminálu. Ač se jedná o novostavbu, stísněné podmínky a jediné vhodné místo, nacházející se v oblouku malého poloměru, neumožnilo dodržet optimální výšku 550 mm, ale jen 380 mm.    

  

 

Železniční uzel Turnov spojuje tratě od Liberce, Královehradeckého a Středočeského kraje. Zároveň se v těsném sousedství nachází velký autobusový terminál. Všechna vlaková nástupiště jsou bezbariérově přístupná s výškou 550 mm.

 

 

 

 

 

vytisknout

 zpět