velikost textu: A A A

Aktualita

Ukončení rekonstrukce Rigelského tunelu

25/11/15

V pátek 27. 11. 2015 v 18.00 hodin je plánováno ukončení výluky a obnovení železniční dopravy na trati Frýdlant v Čechách - Černousy (- Zawidów).

Hlavním důvodem několikaměsíční výluky byla rekonstrukce Rigelského tunelu mezi stanicemi Frýdlant v Čechách a Višňová. Stavba dále zahrnovala úpravy mostů, propustků a opěrných zdí s ohledem na nevyhovující prostorovou průchodnost. V úseku od km 187,804 do km 191,357 byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku.

Cílem realizovaných staveb je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní i nákladní železniční dopravy a dosažení provozně technických standardů evropských železnic. V řešeném traťovém úseku došlo ke  zvýšení traťové rychlosti v tunelu o 20 km/h a v přilehlých úsecích železniční tratě o 10 km/h.  Zlepšení rychlostních parametrů bylo umožněno mj. vybudováním nového zabezpečovacího zařízení na dvou železničních přejezdech a směrovou a výškovou úpravou koleje.

Hlavními výstupy pro traťový úsek jsou zvýšení rychlosti, bezpečnosti a spolehlivosti provozu, bezpečnost a kultura pro cestující a snížení zátěže životního prostředí.
 

vytisknout

 zpět