Přeskočit na obsah

SLovníček pojmů

BČK bezkontaktní čipová karta Opuscard
EMCARD 1kB BČK vydávaná dopravci, pouze elektronická peněženka
KCF kartové centrum Frýdlantská Liberecké IS, kompletní služby vydavatele BČK
KM kontaktní místo, omezené služby vydavatele BČK
KD kmenový dopravce, správce elektronických peněz
LIS Liberecká IS, a.s., vydavatel Opuscard
LMK Liberecká městská karta, BČK, předchůdce Opuscard
MHD městská hromadná doprava
PAD příměstská autobusová doprava
Náhradní doklad doklad opravňující cestujícího k cestování v rámci IDOL po dobu reklamace karty