velikost textu: A A A

Vše o Opuscard

 Co to je karta Opuscard?

Karta Opuscard je bezkontaktní čipová karta, která je využívána především ve veřejné dopravě, v přístupových systémech i jako elektronický identifikační doklad. Na kartu jsou vázány téměř veškeré výhody integrovaného jízdného IDOL. Cestující mí na výběr ze dvou typů karet podle předpokládaného rozsahu používání.

 Osobní karta Opuscard

 • Je nepřenosná a opatřena osobními údaji držitele a fotografií.
 • Může sloužit nejenom jako elektronická peněženka* a nosič jednotlivé elektronické přestupní jízdenky IDOL, ale také jako nosič časového a síťového předplatného jízdného IDOL, které patří k nevýhodnějším cenovým nabídkám.

 Anonymní karta Opuscard

 • Slouží jednak jako elektronická peněženka*, nosič jednotlivých elektronických přestupních jízdenek a jednodenních přenosných jízdenek. Na anonymní kartu nelze nahrát nepřenosné vícedenní časové a síťové jízdenky. 

* Pozn. platba jízdného elektronickou peněženkou je o cca 20% levnější než v hotovosti.

 

 Pořízení Opuscard

Vydání nové osobní karty Opuscard

 1. Vyplnění žádosti pro vydání osobní karty Opuscard.
 2. Odevzdání žádosti na kontaktním místě.
 3. Osobní vyzvednutí karty Opuscard na stejném kontaktním místě (max do 21 dní).
 4. Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě.
 • V případě navštívení Zákaznického centra IDOL/OPUSCARD v Evropském domě v Liberci nebo kontaktním místě OPUSCARD ve Frýdlantské ulici lze provést vystavení osobní karty na počkání včetně pořízení fotografie (bez příplatku).
 • O kartu lze zažádat online a vyzvednout na předem vybraném kontaktní místě (vyhotovena max 21 dní). 
 
Vydání nové anonymní karty Opuscard
 1. Zakoupení bezkontantakní čipové karty.
 2. Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě. 
 

 Přehled postupů, které lze provádět s aktivovanou kartou Opuscard dle aktuálních situací

 Účet karty Opuscard

 • Přes webovou aplikaci "Moje Opuscard" můžete online přistupovat k účtu a máte z domova přehled o aktuálním zůstatku na elektronické peněžence anebo o aktuálně platném časovém kupónu na kartě. Dále můžete online požádat o novou kartu, výměnu karty, zablokovat/odblokovat kartu. 
 • Pozn. informace o kartě můžete získat také ve všech místech, kde se prodávají jízdenky IDOL, tj. v informačních kancelářích všech dopravců, v osobních pokladnách železničních stanic, u automatů nebo u průvodčích ve vlacích, ve validátorech ve vozidlech MHD anebo u řidičů regionálních autobusů.

 Ztráta nebo odcizení karty

 • V těchto případech je nutné kartu okamžitě blokovat telefonicky a na kontaktním místě je nutné podat písemnou žádost o zablokování karty (blokování karty na všech místech použití je garantováno 10 dní po jejím zablokování). Lze také provést online přes "Účet karty".
 
 Odblokování karty
 • Za poplatek je možné kartu odblokovat v případě nálezu na libovolném kontaktním místě (poplatek dle ceníku vydavatele karty).
 
 Výměna karty
 • Při ztrátě či odcizení lze požádat o vydání nové karty (časové kupóny ani jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat dopravce o vyplacení nevyužité části časových kupónů na původní kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování karty. Dopravce může na novou kartu přenést zůstatek elektronické peněženky z původní karty, nutnou podmínkou však je, že držitel zvolil u nové karty stejného dopravce jako u karty původní).
 
 Nefunkčnost karty
 • Nefunkčnost lze řešit reklamací na libovolném kontaktní místě. Po dobu reklamace karty lze využít platný časový kupón s platností delší než jeden den i po dobu řešení reklamace karty a to použitím tzv. náhradního dokladu. Tento náhradní doklad se skládá z protokolu o reklamaci karty a dokladu o zakoupeném platném časovém kupónu na kartě. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím platnosti kupónu nebo dobou určenou k vyřízení reklamace (tato je vyznačena na protokolu). Držitel musí u sebe mít doklad pro ověření totožnosti a doklad, kterým dokáže svůj nárok na použití tarifu (žákovský/studentský průkaz).
 • Časové kupóny s platností delší než 30 dní a zůstatek elektronické peněženky jsou v rámci procesu reklamace přeneseny na novou kartu.
 
 Reklamace zůstatku karty/platnosti kupónu
 • Držitel karty řeší tuto záležitost na některém z Kontaktních míst iDOL/OPUSCARD dle reklamačního řádu SPP.
 
 Změna kontaktních údajů
 • Jakékoli změny je nutné nahlásit na kontaktním místě do žádosti o změnu údajů. Karta zůstává v platnosti beze změn.
 
 Výměna karty
 • Při změně jména či fotografie je nutné kartu vyměnit. Na libovolném kontaktní místě po vyplnění žádosti o změnu údajů je ve lhůtě max. 21 dní vydána nová karta (časové kupóny a jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat o vyplacení nevyužité části časových kupónů uložených na kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování původní karty. Doporučujeme provést výměnu karty z výše uvedených důvodů až po skončení platnosti všech časových kupónů uložených na kartě. Je možné na novou kartu dle SPP přenést také zůstatek elektronické peněženky z původní karty).
 
 Změna vydavatele elektronického peněžního prostředku
 • Změna je provedena bezplatně a cestující využívá Opuscard nadále dle stejných zvyklostí jako dosud
 • Cestující s platnou aktivní kartou (tj. využívá ji při cestování) vydanou před 1. 9. 2018 dá souhlas s převodem vydavatele karty z původního dopravce na KORID LK a to:
  • při návštěvě kterékoliv kontaktního místa IDOL/OPUSCARD (např. pokud si půjde dobít kartu nebo koupit časovou jízdenku) podepíše formulář, který se vyplní na místě,
  • nebo stáhne formulář na www.opuscard.cz, vytiskne a vyplní s podpisem již doma, přijde na kontaktní místo,
  • v případě nezletilých dětí vyplní formulář zákonný zástupce nebo může přijít s kartou dítěte (je nutné doložit, že je zástupcem).
  • Pracovnice přepážky kontaktního místa provede na kartě administrativní změnu a nalepí na ni holografickou samolepku.
 
 
 Zrušení karty
 • Při zrušení karty je nutné vypořádat všechny aplikace aktivované na kartě a pak lze kartu zrušit.
 
 Končící platnost karty
 • Po ukončení platnosti karty (vyznačena na kartě) je nutné na kontaktní místě vyměnit kartu za novou. 

 

 

vytisknout

 zpět