velikost textu: A A A

Informace pro cestující s funkční Opuscard

 

Při nastupování, které je u příměstského autobusu vždy předními dveřmi, nahlásíte řidiči autobusu cílovou zónu, případně cílovou zastávku a druh jízdného na který máte nárok (např. žákovské jízdné, v tomto případě předložíte i žákovský průkaz) a přiložíte BČK ke snímači. Z BČK je zaplaceno jízdné (BČK funguje jako elektronická peněženka), zpět na BČK je zapsána tzv. „elektronická jízdenka“ a řidič vydá doklad o zaplacení, na kterém jsou údaje o ceně a platnosti jízdního dokladu.
 
Pomocí jízdenky na BČK jízdenku lze v době její platnosti využívat různé dopravní prostředky mezi výchozí cílovou zónou a libovolně mezi nimi přestupovat. Při případném přestupu si již nekupujete žádnou další jízdenku, ale pouze označíte již zakoupenou elektronickou jízdenku. Označení se provádí následujícím způsobem:
  • sdělíte řidiči, že máte platnou jízdenku na opuscard
  • sdělíte řidiči, kam s jeho spojem jedete (přestupní nebo cílová zóna)
  • po vyzvání řidičem přiložíte opuscard s platnou jízdenkou k odbavovacímu zařízení, které Vám vydá tzv. nulovou jízdenku
     
TIP: U řidiče v autobusu si můžete zakoupit i sedmidenní a třicetidenní jízdenky
 
 
Jak lze s IDOLem cestovat vlakem ?
 
POZOR - jízdenky IDOL platí pouze v osobních a spěšných vlacích a ve vybraných rychlících na území Libereckého kraje!
 
V případě, že se rozhodnete při své cestě v IDOL využít jako první dopravní prostředek právě vlak a nemáte časovou relační jízdenku IDOL, je třeba zakoupit si pomocí BČK karty elektronickou jízdenku na pokladně Českých drah označených logem IDOL. V případě, že nastupujete na zastávce, kde není umožněn prodej jízdních dokladů IDOL, je možné si elektronickou jízdenku IDOL zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku.
Seznam výdejen jízdenek s možností výdeje jízdenek IDOL naleznete
ZDE.
 
Po nástupu do vlaku platnost jízdenky na BČK zkontroluje pověřená osoba (zpravidla vlakvedoucí nebo strojvedoucí). Kontrola probíhá pomocí přenosné osobní pokladny, kterou je pověřená osoba vybavena.
 
Pokud cestujete ze zastávek bez otevřené výdejny jízdenek jste odbaveni ve vlaku dle tarifu ČD nebo dle tarifu IDOL. V případě odbavení dle tarifu IDOL si lze zakoupit elektronickou jízdenku IDOL, ale je dobré na tuto skutečnost průvodčího upozornit - požadovat elektronickou jízdenku na kartu. Platbu lze v tomto případě provést buď v hotovosti nebo pomocí elektronické peněženky umístěné na opuscard.
 
TIP: V případě, že pravidelně cestujete (např. do školy či zaměstnání) ze zastávky, která není vybavena zařízením pro výdej elektronických jízdenek IDOL můžete si zakoupit sedmidenní nebo třicetidenní jízdenku v kterékoliv jiné železniční stanici s výdejnou jízdenek označenou logem IDOL, nebo i u průvodčího ve vlaku.

TIP: V železniční stanici označené logem IDOL a u průvodčího ve vlaku lze zakoupit celý sortiment jízdenek IDOL, vyjma jízdenek pro samotnou zónu s MHD.
 
Jak lze cestovat s IDOLem MHD ?
Cestujete-li dopravním prostředkem MHD a nemáte časovou relační jízdenku IDOL, jednoduše si zakoupíte elektronický jízdní doklad IDOL již v tomto prostředku MHD.
Pomocí BČK si zakoupíte jízdní doklad pro jednotlivou jízdu  MHD - v MHD Liberec u prodejního automatu u prostředních nebo krajních dveří vozidla, u MHD Jablonec nad  Nisou, Česká Lípa a Turnov  u prodejního automatu u vstupních dveří.
Při přestupu na linku příměstské autobusové dopravy nebo na vlak si zakoupíte jízdní doklad IDOL dle výše uvedených pravidel (při přestupu do linkového autobusu u řidiče autobusu a při přestupu na vlak ve vyjmenované stanici) a pokud nákup jízdního dokladu provedete v rámci časové platnosti jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu MHD, cena tohoto jízdního dokladu se Vám odečítá
 
POZOR!
Kategorie cestujících v MHD a v IDOL musí být stejné, výše zmíněný princip platí pouze pro cestování dospělého cestujícího, nebo dítěte, odečtení nemůže proběhnout v případě požadavku na žákovské, studentské a případně další slevy na jízdném v jednotlivých MHD.
Odpočet nelze provádět pokud cesta pokračuje na speciální relaci mezi Libercem a Jabloncem, tzn. pokud začínáte svoji cestu v Jablonci nad Nisou a chcete pokračovat do Liberce, tak nelze odečíst 12,- Kč za zónu Jablonec při nákupu návazné jízdenky do Liberce
Odpočet lze provádět pouze na území zóny pro kterou platí první jízdenka pro MHD, např. odpočet pro jízdenku pro zónu Jablonec nad Nisou v ceně 12,- Kč lze provádět pouze v zóně Jablonec nad Nisou

 

vytisknout

 zpět