Přeskočit na obsah

Nestihli jste výměnu Opuscard a nechcete stát ve frontách? Přinášíme nové možnosti odbavení. Více informací ZDE.

Nepřehlédněte: Návrh železničního řádu pro období 2022/23

29. 6. 2022

1 - foto vlak2

Vážení cestující,

v sekci Jízdní řády/Připravované změny lze stáhnout návrhy jízdních řádů železniční dopravy v Libereckém kraji pro období platnosti od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023 zpracované Správou železnic, s.o. 

K návrhům je možné zasílat připomínky nejdéle do 25. července t.r. (Připomínky zaslané v pozdějším termínu budou posuzovány a případně zohledňovány k červnovému termínu změn v roce 2023.)

Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec).

---

Jak vlastně vzniká vlakový jízdní řád? 

V první řadě jde o dlouhodobý proces, který začíná krátce po zahájení platnosti předchozího jízdního řádu, tedy téměř rok, kdy probíhají jednání objednavatelů s dopravci a se Správou železnic, tedy tím, kdo koleje spravuje a přiděluje dopravcům kapacitu.

Jsou stanovena pravidla, kdo většinu vlaků přepravujících osoby s působností v Libereckém kraji objednává?

  • Dálkové vlaky nadregionálního významu objednává Ministerstvo dopravy. Jsou to vlaky kategorie R, tedy rychlíky linek R14, R21 a R22. V případě, že objednávka státu plně nekoresponduje s představou krajů o potřebě obslužnosti regionu, může část rychlíků v rámci možností doobjednat krajská samospráva. To je případ u vybraných vlaků linky R21 směrem na Tanvald nebo všech rychlíků linky R22 mezi Novým Borem a Šluknovským výběžkem, kdy vlaky doobjednává Liberecký kraj ve spolupráci s Ústeckým krajem.
  • Osobní a spěšné vlaky jsou v kompetenci objednávky krajů. V případě Libereckého kraje je tedy většina objednávky v režii naší krajské samosprávy, ale v rámci mezikrajské spolupráce se na vybraných železničních linkách podílí společně více krajů (mimo Libereckého také Středočeský, Královehradecký a Ústecký). Tím je zajištěno, že regionální vlaky nekončí na hranicích krajů, ale přesahují zpravidla do důležitých přestupních uzlů (například L2 z Liberce do Děčína, U11 z Lovosic do České Lípy, S30 z Mladé Boleslavi do Turnova). 
  • Zvláštností jsou linky L7 a RE2 z Liberce do Varnsdorfu, respektive Drážďan, které jsou v objednávce čtyř objednatelů, z toho dvou německých. Zde tak do jednání vstupují i další správci kolejí mimo území ČR. 
  • Existuje ještě kategorie ostatních dopravců, které objednávají vlaky ve své režii na své obchodní riziko. V případě Libereckého kraje se však jedná zejména o sezónní zážitkové vlaky, zpravidla historické, které jsou financovány z více sponzorských zdrojů a jízdného.

Navrhované jízdní řády je tedy nutné sladit se všemi zainteresovanými subjekty. V rámci zajištění dopravní obslužnosti jsou klíčové vlaky Ministerstva dopravy a jednotlivých krajů. Přednost mají dálkové rychlíky a následně regionální vlaky. Objednatelé u dopravců, kteří plní službu na základě smluvního vztahu, požadují nejen rozsah dopravy, ale také kvalitativní požadavky. Konečné slovo o podobě jízdního řádu má Správa železnic, která je zpracovatelem navrhovaných jízdních řádů. Ta koordinuje volnou kapacitu tratí a podle typu vozidel také upravuje jízdní dobu.      

Věříme, že i do budoucna zachováte veřejné dopravě svou přízeň.