velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka ve Sloupu v Čechách

04/05/18

Vážení cestující,

Z důvodu opětovné uzavírky silnice III/26 846 - ulice Benešova a Cvikovská ve Sloupu v Čechách platí od pondělí 7.5.2018 do neděle 20.5.2018 (předpokládaný termín) v linkové autobusové dopravě výlukové jízdní řády. Opatření jsou obdobná jako při předchozí uzavírce:

Výlukový jízdní řád linky 453

Na lince 453 Česká Lípa - Sloup v Čechách - Lindava - Cvikov spoje č.1, 3 a 9 s odjezdem v 6:15, v 6:40 a 11:45 z Č.Lípy pojedou po své trase do zastávky Nový Bor, Bukovany, 7 trpaslíků. Odtud pojedou po objízdné trase přes Svojkov a do zastávky Cvikov, Svitava, obratiště a dále do Cvikova. V opačném směru takto pojede dopolední spoj č.6 s odjezdem v 10:45 ze Cvikova.

Přestupní bod mezi spojem č.1 linky 453 a spojem č.17 linky 452 (Česká Lípa - Sloup - Nový Bor) bude po dobu této výluky přesunut ze zastávky Sloup v Čechách do zastávky Nový Bor, Pihel,dolní.

Ostatní spoje linky 453, tj. odpoledne s odjezdem v 14:25 a 15:25 z České Lípy pojedou po pravidelné trase až do zastávky Sloup v Č., rozc. Radvanec. Odtud po objízdné trase přes Radvanec a Nový Bor a dále po hlavní silnici přímo do Cvikova. Zastávky Radvanec,Maxov a Cvikov,u hřbitova budou vynechány bez náhrady. Obdobnou trasou pojedou spoje č.2, 4 a 106 i v opačném směru.

Výlukový jízdní řád linky 472


Na lince 472 Nový Bor - Lindava - Cvikov budou všechny spoje mezi zastávkami Cvikov, Svitava,obratiště a Sloup v Č., rozc. Radvanec vedeny po objízdné trase přes Svojkov (u spojů č.10 a 14 se dočasně ruší nutnost telefonické objednávky v zastávce Cvikov, Svitava,obratiště). Zastávka Radvanec, Maxov, rozc. je vynechána bez náhrady, zastávka Sloup v Čechách, rozc. Radvanec bude přesunuta do provizorní polohy v blízkosti křižovatky ul. Komenského a Radvanecká. Navíc autobusy zastaví ve Sloupu (v zastávce na hlavní silnici).

Pro linky 449 Jablonné - Cvikov - Sloup - Nové Zákupy - Velenice, 459 Nový Bor - Sloup - Česká Lípa - Nové Zákupy a 481 Okrouhlá - Nový Bor - Sloup - Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá platí stálé jízdní řády, pouze zastávka Sloup v Čechách, rozc.Radvanec bude shodně s dalšími linkami přesunuta do provizorní polohy v blízkosti křižovatky ul. Komenského a Radvanecká. Vlivem provozu po objízdných trasách může docházet k menším zpožděním.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení

vytisknout

 zpět