velikost textu: A A A

Tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL

Tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL platí ve vyjmenovaných autobusových spojích, viz příloha č. 2 SPP IDOL a ve vlacích Os, Sp, R a v prostředcích MHD ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov

Platnost od 1. 9. 2018

Tarif IDOL - úplné znění tarifu IDOL - stáhnete zde
Smluvní přepravní podmínky IDOL - úplné znění smluvních přepravních podmínek - stáhnete zde

Přílohy ke smluvním přepravním podmínkám:

  • Příloha č. 1 (seznam zapojených dopravců) - stáhnete zde
  • Příloha č. 2 (seznam zapojených linek) - stáhnete zde
  • Příloha č. 3 (seznam stanic ČD umožňujících výdej jízdních dokladů IDOL) - stáhnete zde
  • Příloha č. 4 (vzory jízdních dokladů) - stáhnete zde
  • Příloha č. 5 (vzory BČK platných v IDOL) - stáhnete zde
  • Příloha č. 6 (vzor protokolu o zablokování – reklamaci – ztrátě karty) - stáhnete zde
  • Příloha č. 7 (seznam tarifních zón a jejich přiřazení do nadzón) - stáhnete zde
  • Příloha č. 8 (matice povolených cest) - stáhnete zde

Tarify platné v tarifních zónách s MHD vyhlašované jednotlivými městy (v souladu s Tarifem IDOL): 

 

Platnost do 31. 8. 2018

Tarif IDOL - úplné znění tarifu IDOL  – ke stažení ZDE

Smluvní přepravní podmínky IDOL - Úplné znění smluvních přepravních podmínek  – ke stažení ZDE

Přílohy ke smluvním přepravním podmínkám:
Příloha č. 1 (seznam zapojených dopravců) –  ZDE
Příloha č. 2 (seznam zapojených linek) – ke stažení ZDE
Příloha č. 3 (seznam stanic ČD umožňujících výdej jízdních dokladů IDOL) – ke stažení  ZDE
Příloha č. 4 (vzory jízdních dokladů) – ke stažení  ZDE
Příloha č. 5 (vzory BČK platných v IDOL) – ke stažení ZDE
Příloha č. 6 (vzor protokolu o zablokování – reklamaci – ztrátě karty) – ke stažení ZDE
Příloha č. 7 (seznam tarifních zón a jejich přiřazení do nadzón)- ke stažení  ZDE
Příloha č. 8 (matice povolených cest) - ke stažení ZDE

 

Tarify platné v tarifních zónách s MHD vyhlašované jednotlivými městy (v souladu s Tarifem IDOL):

zóna 0001 Liberec

zóna 1001 Jablonec n.N. (včetně všech obcí obsluhovaných MHD, tj. tarifních zón v DSOJ)

zóna 2001 Česká Lípa

zóna 3001 Turnov - nemá svůj tarif, vše je pouze dle Tarifu IDOL

Tyto tarify se použijí v případech jízdy uvnitř dané zóny s MHD (DSOJ), podmínky jsou podrobně popsány v částech 17-20 Tarifu IDOL.

Není-li uvedeno jinak, pak papírové doklady platí jen ve spojích MHD, jízdní doklady na Opuscard platí ve všech spojích IDOL v příslušné zóně.

 

 

Kategorie cestujících a druhy jízdenek v IDOL
základní 15+
– dospělá osoba starší 15 let, která nenárokuje studentské jízdné
pro cestování v IDOL potřebuje:
• opuscard

dítě – dítě do 15 let věku, které nenárokuje žákovské jízdné
pro cestování v IDOL potřebuje:
• libovolný průkaz s fotografií a datem narození (pouze děti ve věku od 10 do 15 let)
• opuscard

žák -15 – dítě, které cestuje z místa svého trvalého bydliště do sídla školy
pro cestování v IDOL potřebuje:
• žákovský průkaz s vyznačenou trasou odkud kam cestuje do školy, průkaz musí být potvrzen školou,kterou navštěvuje
• opuscard

student 15 – 26 – student, který cestuje z místa svého trvalého bydliště do sídla školy
pro cestování v IDOL potřebuje:
• žákovský průkaz s vyznačenou trasou odkud kam cestuje do školy, průkaz musí být potvrzen školou,kterou navštěvuje
• opuscard

ZTP, ZTP/P – osoba se zdravotním postižením
pro cestování v IDOL potřebuje:
• průkaz ZTP nebo ZTP/P
• opuscard

osoba 65+ – osoba starší 65 let
pro cestování v IDOL potřebuje:
• občanský průkaz
• opuscard


Druhy jízdenek v IDOL

V integrovaném dopravním systému IDOL LK jsou rozlišovány dva základní typy jízdenek. Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD (bezkontaktní čipová krajská multifunkční karta) a papírová jízdenka. Papírová jízdenka je nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu. Elektronická jízdenka IDOL nahraná na OPUSCARD je mezi zapojenými dopravci v rámci relační a časové platnosti přestupní. Výhodné sedmidenní a třicetidenní jízdenky je možné zakoupit jen jako elektronické jízdenky nahrané na OPUSCARD (případně rozšířené Liberecké městské karty).

Přehled jízdenek IDOL
Papírové jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze na spoji, ve kterém byla vydána, je nepřestupní. Výjimku tvoří pouze papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu vydávané v MHD, které jsou přestupní v systému MHD, pokud tak stanoví tarif MHD.

Elektronické jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elektronická jízdenka pro jednotlivou jízdu (jedním směrem) je přestupní a platná na zakoupenou relaci, platnost jízdenky je omezena časem, který je ale v drtivé většině případů dostatečný pro Vaši cestu. Na jednotlivou elektronickou jízdenku je možné využívat autobusy příměstské linkové dopravy, regionální drážní dopravu a dopravní prostředky MHD.

Sedmidenní jízdenka – sedmidenní relační jízdenku je možné zakoupit pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vámi zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu sedmi, po sobě jdoucích, kalendářních dnů. V těchto sedmi dnech je možné absolvovat libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami dopravními prostředky linkové příměstské dopravy a regionální železniční dopravy. Jízdenka Vás také opravňuje k libovolnému množství jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší relaci. Při každém nástupu do vozidla je nutné provést check-in, tedy přiložit kartu k odbavovacímu zařízení. Na samoobslužném odbavovacím zařízení v MHD nevolíte žádnou jízdenku, pouze přiložíte kartu, v tomto případě není z karty odečtena žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zařízení slouží ke sběru statistických dat pro přepravní průzkumy a je povinné pro držitele všech relačních jízdenek i v prostředcích DPMLJ a.s.

Třicetidenní jízdenka – třicetidenní relační jízdenku je možné zakoupit pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vámi zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu třiceti kalendářních dnů dopravními prostředky linkové příměstské dopravy a regionální železniční dopravy. V těchto třiceti dnech je možné absolvovat libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami. Jízdenka Vás také opravňuje k libovolnému množství jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší relaci. Při každém nástupu do vozidla je nutné provést check-in, tedy přiložit kartu k odbavovacímu zařízení. Na samoobslužném odbavovacím zařízení v MHD nevolíte žádnou jízdenku, pouze přiložíte kartu, v tomto případě není z karty odečtena žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zařízení slouží ke sběru statistických dat pro přepravní průzkumy a je povinné pro držitele všech relačních jízdenek i v prostředcích DPMLJ a.s.

Roční jízdenka - roční síťová jízdenka má platnost 365 dní za jednotnou cenu 10 000,- Kč. Lze pořídit na předprodejních místech autobusových dopravců nebo na pokladnách ČD označených logem IDOL. Jízdenka vás opravňuje k libovolnému množství jízd na spojích zahrnutých v IDS IDOL. Při každém nástupu do vozidla je nutné provést check-in, tedy přiložit kartu k odbavovacímu zařízení. Na samoobslužném odbavovacím zařízení v MHD nevolíte žádnou jízdenku, pouze přiložíte kartu, v tomto případě není z karty odečtena žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zařízení slouží ke sběru statistických dat pro přepravní průzkumy a je povinné pro držitele všech relačních jízdenek i v prostředcích DPMLJ a.s.
Síťový kupón je možné náhrát pouze na osobní kartu OPUSCARD.
 
Příklady cestování na jízdenky IDOL
Papírové jízdenka IDOL

Pro Vaši občasnou cestu z Turnova do Liberce. Cena jízdenky je 36 Kč a její platnost je omezena pouze na spoj, kde si jízdenku zakoupíte. Papírová jízdenka není platná v MHD Liberec.

TIP: Pořiďte si OPUSCARD a cestujte i v MHD na jednu elektronickou jízdenku

Elektronické jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu
– elektronická jízdenka je přestupní. Cena jízdenky z Turnova do Liberce je také 37 Kč, ale je přestupní, to znamená platná nejen na příměstské autobusy a osobní a spěšné vlaky na relaci Turnov – Liberec, ale i na MHD v Liberci.

Sedmidenní jízdenka – sedmidenní jízdenka je výhodnou variantou pro cestování do zaměstnání, nebo do školy. Cena sedmidenní jízdenky z Turnova do Liberce je pro dospělého cestujícího 296 Kč. Po zakoupení této jízdenky můžete po dobu sedmi dnů absolvovat libovolné množství cest mezi Turnovem a Libercem (příměstskými autobusy, osobními a spěšnými vlaky) a zároveň je možné po dobu sedmi dnů využívat také MHD v Liberci a v Turnově.

 TIP: Sedmidenní jízdenku si můžete koupit v kterýkoliv den v týdnu a platí Vám po dobu sedmi kalendářních dnů, např. jízdenka zakoupená ve středu Vám platí sedm dní, tj. do úterý následujícího týdne.

Třicetidenní jízdenka – třicetidenní jízdenka je výhodnou variantou pro cestování do zaměstnání, nebo do školy. Cena třicetidenní jízdenky z Turnova do Liberce je pro dospělého cestujícího 1 110 Kč. Po zakoupení této jízdenky můžete po dobu třiceti dnů absolvovat libovolné množství cest mezi Turnovem a Libercem (příměstskými autobusy, osobními a spěšnými vlaky) a zároveň je možné po dobu třiceti dnů využívat také MHD v Liberci a v Turnově.

TIP: Třicetidenní jízdenku si můžete koupit v kterýkoliv den v měsíci a platí Vám po dobu třicet, po sobě jdoucích,  kalendářních dnů, např. jízdenka zakoupená ve 27. 5. 2009 Vám platí třicet dní, tj. do 26. 6. 2009.
 

Určení ceny jízdného v tarifu IDOL

Tarifní jednice
– počet tarifních jednic vyjadřuje průměrnou vzdálenost mezi zónami IDOL. Nahrazuje doposud užívaný pojem tarifní kilometry.

Tarifní mapa – počet jednic mezi sousedícími tarifními zónami zjistíte z tarifní mapy, zjednodušenou tarifní mapu naleznete ZDE, počet tarifních jednic mezi nesousedními zónami se zjistí jako minimální součet tarifních jednic mezi zónami (minimální cesta).

POHODLNÝM NÁSTROJEM PRO STANOVENÍ CENY JÍZDENEK IDOL JE: tarifní počítadlo

 Ceník IDOL7/2013

Přepravní kontrola
1) Osobní údaje cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly, budou vedeny a uchovávány v automatizovaném systému subjektu, který provádí přepravní kontrolu, podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v těchto lhůtách:

a) pohledávky, které byly ukončeny nebo uhrazeny v plné výši před podáním žaloby – po dobu 5 let od data provedení úhrady nebo ukončení vymáhání,
b) pohledávky, které byly uhrazeny na základě soudního rozhodnutí – po dobu 10 let od data provedení úhrady,
c) pohledávky, u kterých bylo ukončeno vymáhání na základě pravomocného rozhodnutí soudu – po dobu 10 let od data nabytí právní moci soudního rozhodnutí

(2) Subjekt, který provádí přepravní kontrolu zpracovává u cestujících osobní údaje v rozsahu uvedeném na „Hlášení o porušení tarifu a smluvních přepravních podmínek“ a výhradně za účelem vymáhání úhrady pohledávek po osobách, které se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly. Po úplné úhradě pohledávky bude z automatizovaného systému vyřazen údaj o rodném čísle, který bude dále zpracováván pouze v „Hlášení o porušení tarifu a smluvních přepravních podmínek“. Subjekty zpracovávaných a uchovávaných údajů budou pouze osoby, které se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly. Příjemcem zpracovávaných a uchovávaných údajů bude pouze subjekt provádějící přepravní kontrolu, přičemž tyto údaje mohou být zpřístupněny jiným subjektům stanoveným zvláštním zákonem nebo za účelem výkonu práva a plnění povinností stanovených zvláštními zákony.

(3) Subjekt údajů je oprávněn jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou náhradu, formou písemné žádosti požadovat informaci o osobních údajích o něm zpracovávaných.

 

vytisknout

 zpět