velikost textu: A A A

Vše o Opuscard

 Co to je karta Opuscard?

Karta Opuscard je bezkontaktní čipová karta, která je využívána především ve veřejné dopravě, v přístupových systémech i jako elektronický identifikační doklad. Na kartu jsou vázány téměř veškeré výhody integrovaného jízdného IDOL. Cestující mí na výběr ze dvou typů karet podle předpokládaného rozsahu používání.

 Osobní karta Opuscard

 • Je nepřenosná a opatřena osobními údaji držitele a fotografií.
 • Může sloužit nejenom jako elektronická peněženka* a nosič jednotlivé elektronické přestupní jízdenky IDOL, ale také jako nosič časového a síťového předplatného jízdného IDOL, které patří k nevýhodnějším cenovým nabídkám.

 Anonymní karta Opuscard

 • Slouží jednak jako elektronická peněženka*, nosič jednotlivých elektronických přestupních jízdenek a jednodenních přenosných jízdenek. Na anonymní kartu nelze nahrát nepřenosné vícedenní časové a síťové jízdenky. 

* Pozn. platba jízdného elektronickou peněženkou je o cca 20% levnější než v hotovosti.

 

 Pořízení Opuscard

Vydání nové osobní karty Opuscard

 1. Vyplnění žádosti pro vydání osobní karty Opuscard.
 2. Odevzdání žádosti na kontaktním místě.
 3. Osobní vyzvednutí karty Opuscard na stejném kontaktním místě (max do 21 dní).
 4. Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě.
 • V případě navštívení Zákaznického centra IDOL/OPUSCARD v Evropském domě v Liberci nebo kontaktním místě OPUSCARD ve Frýdlantské ulici lze provést vystavení osobní karty na počkání včetně pořízení fotografie (bez příplatku).
 • O kartu lze zažádat online a vyzvednout na předem vybraném kontaktní místě (vyhotovena max 21 dní). 
 
Vydání nové anonymní karty Opuscard
 1. Zakoupení bezkontantakní čipové karty.
 2. Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě. 
 

 Přehled postupů, které lze provádět s aktivovanou kartou Opuscard dle aktuálních situací

 Účet karty Opuscard

 • Přes webovou aplikaci "Moje Opuscard" můžete online přistupovat k účtu a máte z domova přehled o aktuálním zůstatku na elektronické peněžence anebo o aktuálně platném časovém kupónu na kartě. Dále můžete online požádat o novou kartu, výměnu karty, zablokovat/odblokovat kartu. 
 • Pozn. informace o kartě můžete získat také ve všech místech, kde se prodávají jízdenky IDOL, tj. v informačních kancelářích všech dopravců, v osobních pokladnách železničních stanic, u automatů nebo u průvodčích ve vlacích, ve validátorech ve vozidlech MHD anebo u řidičů regionálních autobusů.

 Ztráta nebo odcizení karty

 • V těchto případech je nutné kartu okamžitě blokovat telefonicky a na kontaktním místě je nutné podat písemnou žádost o zablokování karty (blokování karty na všech místech použití je garantováno 10 dní po jejím zablokování). Lze také provést online přes "Účet karty".
 
 Odblokování karty
 • Za poplatek je možné kartu odblokovat v případě nálezu na libovolném kontaktním místě (poplatek dle ceníku vydavatele karty).
 
 Výměna karty
 • Při ztrátě či odcizení lze požádat o vydání nové karty (časové kupóny ani jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat dopravce o vyplacení nevyužité části časových kupónů na původní kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování karty. Dopravce může na novou kartu přenést zůstatek elektronické peněženky z původní karty, nutnou podmínkou však je, že držitel zvolil u nové karty stejného dopravce jako u karty původní).
 
 Nefunkčnost karty
 • Nefunkčnost lze řešit reklamací na libovolném kontaktní místě. Po dobu reklamace karty lze využít platný časový kupón s platností delší než jeden den i po dobu řešení reklamace karty a to použitím tzv. náhradního dokladu. Tento náhradní doklad se skládá z protokolu o reklamaci karty a dokladu o zakoupeném platném časovém kupónu na kartě. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím platnosti kupónu nebo dobou určenou k vyřízení reklamace (tato je vyznačena na protokolu). Držitel musí u sebe mít doklad pro ověření totožnosti a doklad, kterým dokáže svůj nárok na použití tarifu (žákovský/studentský průkaz).
 • Časové kupóny s platností delší než 30 dní a zůstatek elektronické peněženky jsou v rámci procesu reklamace přeneseny na novou kartu.
 
 Reklamace zůstatku karty/platnosti kupónu
 • Držitel karty řeší tuto záležitost se svým kmenovým dopravcem dle reklamačního řádu dopravce / IDOLu.
 
 Změna kontaktních údajů
 • Jakékoli změny je nutné nahlásit na kontaktním místě do žádosti o změnu údajů. Karta zůstává v platnosti beze změn.
 
 Výměna karty
 • Při změně jména či fotografie je nutné kartu vyměnit. Na libovolném kontaktní místě po vyplnění žádosti o změnu údajů je ve lhůtě max. 21 dní vydána nová karta (časové kupóny a jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat kmenového dopravce o vyplacení nevyužité části časových kupónů uložených na kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování původní karty. Doporučujeme provést výměnu karty z výše uvedených důvodů až po skončení platnosti všech časových kupónů uložených na kartě. Kmenový dopravce může na novou kartu přenést také zůstatek elektronické peněženky z původní karty, podmínkou však je, že držitel zvolil u nové karty stejného kmenového dopravce jako u karty původní).
 
 Změna kmenového dopravce
 • Při změně kmenového dopravce je nutné ukončit platnost stávající karty a požádat o vydání karty nové s novým kmenovým dopravcem (přímý převod elektronických peněz z původní karty na novou není možný, držitel si musí nechat vyplatit zůstatek z původní karty a následně peníze vložit do karty nové. Časové kupóny ani jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat kmenového dopravce původní karty o vyplacení nevyužité části časových kupónů uložených na kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování původní karty. Doporučujeme provést výměnu karty z výše uvedených důvodů až po skončení platnosti všech časových kupónů uložených na kartě).
 
 Zrušení dopravní aplikace na kartě
 • K zrušení aplikace na kartě je nutné vypořádat peníze a časové kupóny uložené na kartě s a poté je možné aplikaci IDOL zrušit. Kartu je možné nadále využívat pro jiné aplikace.
 
 Zrušení karty
 • Při zrušení karty je nutné vypořádat všechny aplikace aktivované na kartě a pak lze kartu zrušit.
 
 Končící platnost karty
 • Po ukončení platnosti karty (po 5 letech) je nutné na kontaktní místě vyměnit karu za novou. 

 

 

vytisknout

 zpět