velikost textu: A A A

Pořízení opuscard

Co to je karta opuscard?

Karta opuscard je bezkontaktní čipová karta, která je po celém světě i v České republice využívána především ve veřejné dopravě, v přístupových systémech i jako elektronický identifikační doklad. Myšlenka karty pro poskytování různých služeb využívané po celém Libereckém kraji vznikla společně s myšlenkou tarifního propojení dopravních systémů Libereckého kraje.  
 

 
Pořízení opuscard

Vydání nové osobní karty opuscard
1  Vyplnění žádosti pro vydání osobní karty opuscard
Odevzdání žádosti na kontaktním místě
Osobní vyzvednutí karty opuscard na stejném kontaktním místě (max do 21 dní)
Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě
 
Vydání nové anonymní karty opuscard
1  Zakoupení bezkontantakní čipové karty
2  Zakoupení elektronického jízdného nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě
 
 
 Aktivace Liberecké městské karty pro aplikaci IDOL
Vyplnění žádosti na aktivaci aplikace IDOL na LMK na předprodeji Dopravního podniku města Liberec
Aplikace IDOL je na LMK aktivována na počkání
Nastavení profilu zákazníka (kmenový dopravce u těchto karet je automaticky Dopravní podnik města Liberce)
 
 
EMCARD vydaná dopravcem
 
1  Použití EMCARD jako elektronické peněženky pouze pro platby neintegrovaných (nepřestupních) jízdenek pro jednotlivé jízdy v PAD
2  Použití pro IDOL – pořízení nové osobní karty opuscard

Karta aktivovaná pro aplikaci IDOL v praxi

Ztráta nebo odcizení karty
V těchto případech je nutné kartu okamžitě blokovat telefonicky a na kontaktním místě je nutné podat písemnou žádost o zablokování karty (blokování karty na všech místech použití je garantováno 10 dní po jejím zablokování).
 
Odblokování karty
Za poplatek je možné kartu odblokovat v případě nálezu na libovolném kontaktním místě (poplatek dle ceníku vydavatele karty).
 
Výměna karty
Při ztrátě či odcizení lze požádat o vydání nové karty (časové kupóny ani jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat kmenového dopravce o vyplacení nevyužité části časových kupónů na původní kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování karty. Kmenový dopravce může na novou kartu přenést zůstatek elektronické peněženky z původní karty, nutnou podmínkou však je, že držitel zvolil u nové karty stejného kmenového dopravce jako u karty původní).
 
Nefunkčnost karty
Nefunkčnost lze řešit reklamací na libovolném kontaktní místě. Po dobu reklamace karty lze využít platný časový kupón s platností delší než jeden den i po dobu řešení reklamace karty a to použitím tzv. náhradního dokladu. Tento náhradní doklad se skládá z protokolu o reklamaci karty a dokladu o zakoupeném platném časovém kupónu na kartě. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím platnosti kupónu nebo dobou určenou k vyřízení reklamace (tato je vyznačena na protokolu). Držitel musí u sebe mít doklad pro ověření totožnosti a doklad, kterým dokáže svůj nárok na použití tarifu (žákovský/studentský průkaz).
Časové kupóny s platností delší než 30 dní a zůstatek elektronické peněženky jsou v rámci procesu reklamace přeneseny na novou kartu.
 
Reklamace zůstatku karty/platnosti kupónu
Držitel karty řeší tuto záležitost se svým kmenovým dopravcem dle reklamačního řádu dopravce/IDOLu.
 
Změna kontaktních údajů
Jakékoli změny je nutné nahlásit na kontaktním místě do žádosti o změnu údajů. Karta zůstává v platnosti beze změn.
 
Výměna karty
Při změně jména či fotografie je nutné kartu vyměnit. Na libovolném kontaktní místě po vyplnění žádosti o změnu údajů je ve lhůtě max. 21 dní vydána nová karta (časové kupóny a jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat kmenového dopravce o vyplacení nevyužité části časových kupónů uložených na kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování původní karty. Doporučujeme provést výměnu karty z výše uvedených důvodů až po skončení platnosti všech časových kupónů uložených na kartě. Kmenový dopravce může na novou kartu přenést také zůstatek elektronické peněženky z původní karty, podmínkou však je, že držitel zvolil u nové karty stejného kmenového dopravce jako u karty původní).
 
Změna kmenového dopravce
Při změně kmenového dopravce je nutné ukončit platnost stávající karty a požádat o vydání karty nové s novým kmenovým dopravcem (přímý převod elektronických peněz z původní karty na novou není možný, držitel si musí nechat vyplatit zůstatek z původní karty a následně peníze vložit do karty nové. Časové kupóny ani jednotlivé jízdenky se na novou kartu nepřenáší, lze požádat kmenového dopravce původní karty o vyplacení nevyužité části časových kupónů uložených na kartě. Pro stanovení částky musí předložit protokol o zablokování původní karty. Doporučujeme provést výměnu karty z výše uvedených důvodů až po skončení platnosti všech časových kupónů uložených na kartě).
 
Zrušení dopravní aplikace na kartě
K zrušení aplikace na kartě je nutné vypořádat peníze a časové kupóny uložené na kartě s kmenovým dopravcem a poté je možné aplikaci IDOL zrušit. Kartu je možné nadále využívat pro jiné aplikace.
 
Zrušení karty
Při zrušení karty je nutné vypořádat všechny aplikace aktivované na kartě a pak lze kartu zrušit.
 
Končící platnost karty
Po ukončení platnosti karty (po 5 letech) je nutné na kontaktní místě vyměnit karu za novou. 

vytisknout

 zpět