velikost textu: A A A

Nostalgie

Nostalgie na kolejích v Libereckém kraji

Následující stránka je věnována odpočinkovému tématu - spolkům, které se snaží o zachování a popularizaci technických památek, které mají spojitost s historí dopravy v Libereckém kraji. Naleznete zde základní informace o spolcích společně s odkazy na stránky, kde je možné nalézt další, podrobnější informace.

V Libereckém kraji působí následující spolky a sdružení jejichž posláním je udržování technických a kulturních památek a jejich popularizace:

 1. Boveraclub, občanské sdružení
 2. Klub přátel železnic Českého ráje, občanské sdružení
 3. Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost

 

 

Boveraclub, občanské sdružení

Hlavní činnosti Boveraclubu jsou:

 • Pořádání nostalgických jízd na tramvajových kolejích v Liberci a tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou
 • Renovace historických tramvají
 • Popularizace městské hromadné dopravy s důrazem na tramvaje

 

 

Boveraklub vznikl v roce 1987 jako "Kroužek přátel MHD" a prvním úkolem byla příprava oslav devadesátiletého výročí tramvajového provozu v Liberci. Kromě výstavy historických fotografií instalované v tramvaji T2 č. 19 byl částečně opraven dvounápravový služební vůz z roku 1929, sloužící do té doby  jako brus kolejí pod číslem 107. Pro účely propagačních jízd bez cestujících vůz obdržel červeno-krémový lak a původní evidenční čísla 88. O rok později byl ještě v provozu v rámci oslav výročí libereckého kina Varšava. Po té byla zahájena jeho rozsáhlá rekonstrukce do podoby, v jaké jezdil po druhé světové válce v Ústí nad Labem - ve svém domovském působišti. V roce 1992 byly však práce přerušeny. Impulsem pro obnovení prací na jeho rekonstrukci byl zájem Dopravního podniku města Ústí nad Labem o jeho zapůjčení v rámci oslav 100 let MHD v tomto městě. Po dokončení celkové rekonstrukce vozové skříně a pojezdu vůz obdržel nový nátěr a byl v rámci oslav vystaven na ústeckém Mírovém náměstí. Po návratu do Liberce byla opět brigádnickým způsobem nainstalována nová kabeláž a po jejím zapojení se za přispění ostravských kolegů v září roku 1999 opět rozjel vlastní silou. V následujícím roce bylo dokončováno vybavení interiéru a po získání regulérního průkazu způsobilosti obdržel staronové číslo 78, pod kterým jezdil ke konci čtyřicátých let minulého století právě v Ústí nad Labem. Kromě smluvních jízd je používán při provozu zvláštní historické linky č. 1, která je v provozu v odpoledních hodinách ve dnech státem uznaných jako svátek.

Z iniciativy Dopravního sdružení obcí Jablonecka byl v březnu 2001 od Technického muzea v Brně dlouhodobě zapůjčen motorový vůz 6 MT z roku 1953. Po převozu do areálu garáží autobusů Dopravního podniku města Liberce, a.s. ve Vilové ulici byly započaty práce na jeho rekonstrukci. Do konce roku 2002 bylo odpracováno přes 2700 brigádnických hodin na celkové opravě vozové skříně. V rámci renovace byla opravena obě násilně poškozená čela, po ošetření nosné kostry a základového rámu je vozová skříň kompletována včetně vnějšího oplechování a nového zasklení. V roce 2002 byly předán k externí opravě celý povozek a řídící kontroléry. V září roku 2004 byl vůz u příležitosti konání akce "Den bez aut jinak" převezen z garáží autobusů do vozovny tramvají. Po dokončení hrubé stavby karoserie vůz obdrží nový lak s původním evidenčním číslem 117 a jabloneckými znaky. Dokončena je již i obnova kabeláže a oprava dalších komponentů elektrické výzbroje.

Zachování a obnova těchto a dalších historických unikátů se zároveň neobejde bez:

 • Bezplatné práce dobrovolníků při pravidelných sobotních brigádách
 • Sponzorských příspěvků od různých firem
 • Pomoci při hledání různé dokumentace

Boveraklub kromě práce při renovaci uvedených unikátů zajišťuje samotné jízdy historických tramvají, provádí dokumentaci historie a současnosti veřejné dopravy (zejména pak městské) a pořádá během roku množství zájezdů s dopravní tématikou.
Více informací o Boveraclubu naleznete ZDE

 

 

Klub přátel železnic Českého ráje, občanské sdružení

Hlavní činnosti Klubu přátel železnic Českého ráje jsou:

 • Pořádání nostalgických jízd v okolí Turnova - Český ráj
 • Údržba a opravy parní lokomotivy 310.0134
 • Popularizace železnic v Českém ráji

 

 

Klub přátel železnic Českého ráje je sdružení, které vzniklo v roce 1993 jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje.
Více o Klubu přátel železnic Českého ráje
Více informací naleznete ZDE

 

Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost (ŽS Tanvald)

Hlavní činosti ŽS Tanvald jsou:

 • Pořádání nostalgických jízd na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov
 • Pořádání nostalgických jízd na dalších tratích v okolí Tanvaldu
 • Provozování vlastními silami vytvořeného Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově
 • Snaha o záchranu památkově chráněné ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov

 

V roce 1988 byl ukončen pravidelný ozubnicový provoz na trati Tanvald – Kořenov a další existence motorových ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 byla nejistá. Aby se podařilo tyto unikátní lokomotivy zachovat, byla dne 13. ledna 1988 založena pobočka Československé vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald. Jejím hlavním cílem se stala záchrana ozubnicových lokomotiv řady T 426.0 a propagace ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov. Do dnešní podoby se klub transformoval v roce 1997, kdy došlo k odtržení od ČSVTS a k 1. listopadu 1997 vzniklo nezávislé občanské sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald.
V květnu 2003 byla občanským sdružením Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald založena obecně prospěšná společnost Železniční společnost Tanvald. V červenci pak proběhl zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Cílem společnosti je záchrana a ochrana železničních památek, především ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov.
Více se o Železniční společnosti Tanvald a o unikátní ozubnicové trati dozvíte na www.zubacka.cz

vytisknout

 zpět