velikost textu: A A A

Aktualita

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2019 - 23

27/02/20

Vážení přátelé,

informujeme vás, že dne 25. února byl v zastupitelstvu schválen koncepční materiál „Plán dopravní obslužnosti území pro období 2019-2023“ (dále jen "PDOÚ").

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

 

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
  4. harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Zpracováním PDOÚ pro Liberecký kraj byla pověřena společnost KORID LK, spol. s r.o. a dokument byl projednán s Ministerstvem dopravy ČR a dále měly možnost se k němu vyjádřit města a obce Libereckého kraje, sousední regiony i veřejnost.

Dokumentaci a přílohy naleznete zde.

vytisknout

 zpět