velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka ve Sloupu v Čechách

10/09/17

Vážení cestující,

Z důvodu uzavírky silnice III/26 846 - ulice Benešova a Cvikovská ve Sloupu v Čechách od pondělí 11.9.2017 do 31.10.2017 (předpokládaný termín) platí v linkové autobusové dopravě následující opatření:

Na lince 453 Česká Lípa - Sloup v Čechách - Lindava - Cvikov ranní spoje č.3 a 1 s odjezdem v 6:15 a v 6:40 z Č.Lípy pojedou po své trase do zastávky Nový Bor, Bukovany, 7 trpaslíků. Odtud pojedou po objízdné trase přes Svojkov a do zastávky Cvikov, Svitava, obratiště   a dále opět po pravidelné trase do Cvikova.

Přestupní bod mezi spojem č.1 linky 453 a spojem č.17 linky 452 (Česká Lípa - Sloup - Nový Bor) bude po dobu této výluky přesunut ze zastávky Sloup v Čechách do zastávky Nový Bor, Pihel,dolní. 

Ostatní spoje linky 453, tj. odpoledne s odjezdem v 14:25 a 15:25 z České Lípy pojedou po pravidelné trase až do zastávky Sloup v Č., rozc. Radvanec. Odtud po objízdné trase přes Radvanec a Nový Bor a dále po hlavní silnici přímo do Cvikova. Zastávky Radvanec,Maxov a Cvikov,u hřbitova budou vynechány bez náhrady. Obdobnou trasou pojedou spoje i v opačném směru.

Na lince 472 Nový Bor - Lindava - Cvikov budou všechny spoje mezi zastávkami Cvikov, Svitava,obratiště a Sloup v Č., rozc. Radvanec vedeny po objízdné trase přes Svojkov (u spojů č.10 a 14 se dočasně ruší nutnost telefonické objednávky v zastávce Cvikov, Svitava,obratiště). Zastávka Radvanec, Maxov, rozc. je vynechána bez náhrady, zastávka Sloup v Čechách, rozc. Radvanec bude přesunuta do provizorní polohy v blízkosti křižovatky ul. Komenského a Radvanecká. Navíc autobusy zastaví ve Sloupu (v zastávce na hlavní silnici).

Pro linky 449 Jablonné - Cvikov - Sloup - Nové Zákupy - Velenice, 459 Nový Bor - Sloup - Česká Lípa - Nové Zákupy a 481 Okrouhlá - Nový Bor - Sloup - Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá platí stálé jízdní řády, pouze zastávka Sloup v Čechách, rozc.Radvanec bude shodně s dalšími linkami přesunuta do provizorní polohy v blízkosti křižovatky ul. Komenského a Radvanecká. Vlivem provozu po objízdných trasách může docházet k menším zpožděním.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení

 

vytisknout

 zpět