velikost textu: A A A

Aktualita

200 dní dispečinku IDOL

04/05/17

V pondělí 3. října 2016 spustil koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, společnost KORID LK, spol.s r.o. provoz Centrálního dispečinku IDOL. Od začátku roku 2017 dispečink funguje v plnohodnotném provozu.

Dispečink v současné době sídlí v provizorních prostorách nedaleko Krajského úřadu. Během července tohoto roku bude přesunut do přízemí v nové vznikajícím Evropském domě (bývalé sídlo VÚTS vedle Krajského úřadu).

 

Dispečeři pomáhají každý den od čtyř hodin ráno do půlnoci řešit desítkám cestujících jejich problémy s cestováním. Řeší mimořádnosti ve veřejné dopravě, hlídají návaznosti, přestupní vazby, organizují tzv. „radiobusy“ (poptávkovou dopravu) a poskytují cestujícím informace související s veřejnou dopravou.

Dne 11. ledna 2017 například dispečeři ve spolupráci s dopravci (ČSAD Liberec a České dráhy) řešili neprůjezdné Albrechtické sedlo na trase Frýdlant – Liberec. Autobusy byly odkloněny na obou stranách kopce k železniční stanici Frýdlant a Liberec a cestující pak vlakem stihli cestu do zaměstnání a ze zaměstnání s přijatelným zpožděním.

Několikrát již dispečeři ve spolupráci s dopravci vraceli spoj na zastávku, která byla z různých důvodů (opomenutí, chybně zadaná trasa v odbavovacím zařízení apod.) neobsloužena. Ve většině případů se ozvali sami cestující, že pro ně autobus nepřijel. Na spoji sice vzniklo zpoždění, ale cestující se dostali, kam potřebovali.

Dne 13. dubna 2017 například pomohl dispečer společně s dopravcem (BusLine) k předání zapomenutého zavazadla na následném spoji v zastávce Desná,,Sklář, kde již čekala jeho majitelka.

Krušné chvíle zažili dispečeři v prosinci 2016 a v lednu 2017, kdy se do problémů s nedostatkem provozuschopných vozidel dostal dopravce ČSAD Liberec. V těchto momentech narazil dispečink na své možnosti, protože nedisponuje náhradním dopravcem, který by mohl takovouto extrémní situaci uspokojivě vyřešit.

„Občas musí dispečer volajícímu cestujícímu s omluvou vysvětlit, že má pod kontrolou jen příměstskou dopravu v Libereckém kraji, a že mu se spojením z Kladna do Litoměřic může pomoci pouze v mezích celostátního vyhledávače jízdních řádů“, říká Roman Martinec, vedoucí Centrálního dispečinku IDOL.

 

Telefonní kontakt (+704 702 000) na Centrální dispečink naleznou cestující na každém jízdním řádu příměstské autobusové dopravy a také na speciálních modrých nálepkách na zastávkách.

 

vytisknout

 zpět