velikost textu: A A A

Výluka

Uzavírka ul. Nádražní v Semilech (24.4.-16.6.2017)

24/04/17

Od pondělí 24.4. do 16.6.2017 bude z důvodu výkopových prací pro kanalizaci a plynovod uzavřena pro autobusy sil.č.III/2891 ul. Nádražní mezi zastávkami Semily,,aut.nádr. a Semily,,žel.st. Uzavírkou budou dotčeny linky 670505, 670543, 670951, 670952 a 670960 dopravce BusLine a.s.

Dotčené spoje uvedených linek budou v úseku Semily,,aut.nádr. – Semily,,žel.st. odkloněny po sil.č. II/289 ul. Nádražní, sil.č. II/292 ul. Luční, sil.č. III/2829 ul. Jana Žižky a sil.č. III/2891 ul. Nádražní, přičemž zajíždění do zast. Semily,,žel.st. bude v režimu pouze pro výstup, příp. vypuštěno (dle opatření pro jednotlivé dotčené spoje navrženého dopravcem), spoje dále pokračující do zast. Semily,,Řeky pojedou v případě absence obsluhy zast. Semily,,žel.st. ze sil.č. II/292 ul. Luční přímo na MK ul. Bavlnářská a dále již po pravidelné trase do zast. Semily,,Řeky (resp. opačně obdobně)

Zastávka Semily,Podmoklice,škola pro směr do zast. Semily,,Řeky bude dočasně přemístěna na konec odstavného pruhu na Luční ulici vstřícně odbočky do Pekárenské ul. (a tím zároveň i před odbočením do ul. Bavlnářské)

 

 

Zajíždění do zastávky Semily,,žel.st.:

-          na lince 670505:

o   spoj 1 v 5:32 vypustit zajetí k žst.

o   spoj 3 v 5:41 vypustit zajetí k žst. a v 6:12 nechat k žst. pouze pro výstup

o   spoj 5 v 6:42 nechat k žst.

o   Spoj 14 vypustit v 7:34-36 zajetí k žst. i podmoklické škole

o   spoj 18 v 8:18 nechat k žst.

o   spoj 11 v 8:40 nechat k žst.

o   spoj 20 v 9:00 nechat zajetí k žst. pouze pro výstup

o   spoj 16 v 10:01 nechat od žst. (nejede přes AN)

o   spoj 6 ve 12:01 nechat od žst. (nejede přes AN)

o   spoj 4 ve 13:26 nechat k žst.

o   spoj 13 ve 14:03 vypustit zajetí k žst.

o   spoj 8 ve 14:41 vypustit zajetí k žst.

o   spoj 19 v 15:34 nechat zajetí k žst. pouze pro výstup

o   spoj 17 v 16:01 vypustit výjezd od žst. a začít až na AN a v 16:33 nechat k žst. pouze pro výstup

-          na lince 670543 vynechat zajetí spoje 4 k žst. a uspíšit dojezd na AN na 6:38 a spoji 11 a 13 jet od žst. okolo přes Luční

-          na lince 670951 liché spoje „pro výstup“ k žst., ale ze sudých spojů ponechat odjezd od žst. přes Luční jen u spoje 24 a ostatní spoje začít až na AN

-          na lince 670952 nechat liché spoje „pro výstup“ k žst., ale ze sudých spojů nechat odjezd od žst. přes Luční jen u spojů 4, 14 a 18 a ostatní spoje začít až na AN

-          na lince 670960 ponechat JŘ beze změny a pouze zajetí víkendových spojů k žst. počítat přes Luční

 

vytisknout

 zpět