velikost textu: A A A

Aktualita

Modernizace žel. st. Česká Lípa

11/10/16

Převzato z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/modernizace-zeleznicni-stanice-ceska-lipa/ (ze dne 27.9.2016)

Modernizace železniční stanice Česká Lípa byla jedním z nejrychleji připravených projektů. Úkol byl zadán na jaře roku 2013, na podzim byly zahájeny práce na přípravné dokumentaci, na něž navázalo zpracování projektu. Vlastní stavba započala v závěru roku 2015 a měla by být ukončena na jaře roku 2017. Vyprojektování, projednání a realizace stavby by tak mělo trvat pouhé čtyři roky.

Modernizace železniční stanice Česká Lípa

Česká Lípa je se svými více jak 37 tisíci obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje. To městu předurčuje roli významného dopravního uzlu.

Železnice byla do města přivedena již v roce 1867 od Bakova nad Jizerou. Další tratě následovaly, a tak v dobách největší slávy vlaky vyjížděly z lipských nádraží do šesti směrů. Překotný rozvoj železnice pod taktovkou různých železničních společností však znamenal vznik hned několik nádraží na území jednoho města. Kromě dnešního hlavního nádraží leží v jeho těsném sousedství ještě tzv. „Lovosická skupina“, kdysi samostatná zastávka Ústecko-teplické dráhy, na níž leželo i nádraží Česká Lípa město.

Poslední uskutečněnou stavbou v rámci letitých snah o přestavbu uzlu byla v roce 1989 přeložka trati Česká Lípa – Zákupy, která umožnila definitivně opustit „městské“ nádraží. Stanice si však nadále zachovávala svoji rozlehlost a nepřehlednost pro cestující. Současná stavba je tak vyvrcholením letitých snah o komplexní modernizaci tohoto významného uzlu.

Cestující, jeho pohodlí a maximální úspora jeho času, to byl ústřední motiv při úvahách o nové podobě stanice. Při navrhování podoby kolejiště nezůstala stranou ani nákladní doprava, která nebude realizací stavby nijak omezena. Tento přístup má zajistit zvýšené využití vlaků v regionu v budoucnu a tím i perspektivu železnice samotné.

Hlavním znakem nového nádraží je bezesporu přesunutí prostorů pro odbavení cestujících do zcela nové polohy. Cestující směřující do centra města to budou mít o zhruba 300 m blíž. Vznikne pro ně moderní odbavovací hala s veškerým zázemím. Do vlaků budou nastupovat daleko snáz u tří mimoúrovňových nástupišť. Přístup na tato nástupiště bude širokým podchodem, který navíc neskončí u posledního nástupiště.

Ve spolupráci s městem Česká Lípa se podařilo prodloužit podchod pod celou stanicí a doplnit jeho západní vyústění. Tím dojde propojení centrální částí města s průmyslovou zónou a čtvrtí Dubice.

Velký důraz byl kladen na architektonické řešení celého prostoru, protože každé nádraží je vstupní branou přijíždějících cestujících do města, ale i odjíždějících cestujících do světa železnice!

Kromě stavebních prvků budou ve stanici vybudovány i veškeré podpůrné technologie, jako osvětlení, napájení, ohřevy výhybek, zabezpečení zařízení a telekomunikace.

Stávající výpravní budova bude sloužit dále. Přístřeší poskytne právě nově zřizovaným technologiím, jako je stavědlová ústředna, sdělovací zařízení a podobně. V přízemní části také vznikne dispečerské pracoviště pro budoucí ovládání vlaků na okolních tratích. Do tohoto pracoviště bude přesunuto také již existující dálkové ovládání trati Bakov n/J – Česká Lípa, čímž dojde k uvolnění horního patra pro využití k administrativním účelům. Výpravní budově bude částečně navrácen původní vzhled z doby jejího vzniku odbouráním nevzhledných novodobých přístavků.

Přestavba železničního uzlu zahrnuje i částečnou modernizaci návazných traťových úseků. V úseku Stružnice – Česká Lípa bude zvýšena rychlost na 100 km/h, v úsecích do Zákup a Srní u České Lípy až na 120 km/h. Zmodernizována bude výhybna Žizníkov a částečně i stanice Zákupy.

I v těchto úsecích budou zřízeny veškeré technologie včetně informačních systémů na zastávkách Holý Vrch a Střelnice.

Stavbu se podařilo připravit v rekordních časech díky společnému úsilí projektantů, pracovníků SŽDC, Stavební správy západ, pracoviště Plzeň i vstřícnému postoji města k tak zásadnímu zásahu do městské infrastruktury. Teď je řada na zhotoviteli.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: SŽDC, s. o., Stavební správa západ, hlavní inženýrka stavby Ing. Jana Bohatá
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s., hlavní inženýr projektu Ing. Marek Pinkava
  • Zhotovitel stavby: SKANSKA a. s., ředitel stavby Ing. Vladimír Mikeš
  • Rozsah stavby: ŽST Česká Lípa hl. n., výh. Žizníkov, ŽST Zákupy; úseky Stružnice – Česká Lípa – Zákupy a Srní u Č. L. – Č. Lípa; dále TZZ a přejezdy v úseku Č. Lípa – Nový Bor
  • Investiční náklady: 1,277 mld. Kč

vytisknout

 zpět